Oznam o zatvorení pracoviska vo Varíne dňa 21. marca 2023

Oznam o zatvorení pracoviska vo Varíne dňa 21. marca 2023

Správa Národného parku Malá Fatra oznamuje, že z dôvodu prerušenia distribúcie elektriny bude dňa 21. marca 2023 pracovisko vo Varíne zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.