Obnova značenia chránených území

Chránené územie, tak ako je určite pre väčšinu turistov či návštevníkov známe, je značené tabuľami s krátkymi popisom či pomenovaním predmetného územia.

Toto je umiestňované najmä pri vstupe turistického chodníka či cesty do chráneného územia.

Troška odlišným spôsobom sú označované maloplošné chránené územia – teda napr. rezervácie, tieto sú značené aj tzv. obvodovým značením na stromoch.
Značenie pozostáva z dvoch pásov, vrchný je namaľovaný okolo celého stromu, druhý pás – spodný, je namaľovaný do polovice. Druhá polovica – tam kde farebný pás chýba, je smer kde sa dané, prísne chránené územie nachádza. V takomto území existuje rada zákazov a obmedzení pre bežného návštevníka, napr. nesmie sa tam stanovať, zbierať lesné plochy, ťažiť drevo, poľovať a pod.
Rezervácie boli na území Malej Fatry vyhlasované v 60. – 80. tych rokoch minulého storočia. Obvodové značenie sa po určitom období obnovovalo aby bolo každému návštevníkovi lesa známe, v akom lese sa nachádza. Veľký dôraz na údržbu sa vždy dával na bodové značenie s klasickým ,,známym” značením.
Strážcovia v letnom období začali obnovovať obvodové značenie, prechádzajú a kontrolujú hranice maloplošných chránených území. Ako vidieť na snímkach, pôvodné značenie bolo slabo viditeľné v členitom  teréne a bolo už nutné pristúpiť k jeho obnove.
Tomáš Flajs