Noc s netopiermi v Žiline

Už ôsmykrát Noc s netopiermi v Žiline

Správa Národného parku Malá Fatra v spolupráci s Krajskou hvezdárňou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Spoločnosťou pre ochranu netopierov na Slovensku pripravili pre širokú verejnosť už ôsmykrát  podujatie Noc s netopiermi.

Akcia sa uskutoční v piatok 6. septembra 2019 pri pozorovateľni Krajskej hvezdárne na Malom diele v Žiline v čase od 18.30 do 21. hodiny.

Pútavé informácie o živote netopierov, o pravdivosti, či skôr nepravdivosti niektorých povier a výskume v Malej Fatre porozpráva odborný pracovník Mgr. Tomáš Flajs. Rozprávanie bude doplnené premietaním zaujímavého filmu Strážcovia noci. Prichystaná bude aj ukážka odchytu netopierov do nárazovej siete, či počúvanie zvukov netopierov prostredníctvom bat-detektora. Nebude chýbať tvorivá dielnička pre malých návštevníkov.

Zároveň bude pripravená aj prezentácia pracovníkov z hvezdárne a návštevníci podujatia budú mať príležitosť pozorovať nočnú oblohu.

Noc s netopiermi sa organizuje v rámci 23. ročníka Medzinárodnej noci netopierov, ktorú vyhlasuje od roku 1997 sekretariát Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov EUROBATS so sídlom v Bonne. Tento rok na stránke EUROBATS-u je zaregistovaných 20 štátov so 78 podujatiami ako rôzne semináre, prednášky, výstavy, exkurzie, ukážky výskumu netopierov a iné.

Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti život týchto výnimočných živočíchov, ktorí mnohokrát v ľuďoch vzbudzujú neopodstatnené obavy (napr. že naše netopiere cicajú krv, či zapletajú sa do vlasov). Získaním vedomostí a znalostí je možné prekonať pomyselnú bariéru medzi človekom a netopierom.

Toto poslanie je dôležité aj z dôvodu, že netopiere neraz využívajú ľudské stavby na svoj život a tak dochádza k častým kontaktom s človekom. Človek zároveň prispieva významnou mierou k ohrozeniu kolónií netopierov. Ich funkcia v prírode je pritom nezastupiteľná a v konečnom dôsledku pre človeka dôležitá. Napríklad jeden druh netopiera (večernica malá) skonzumuje počas noci 2000 až 3000 kusov komárov.

Organizátori pozývajú všetkých záujemcov spoznať fascinujúci život týchto jedinečných cicavcov a tak prispieť k ich poznaniu a  zároveň aj ochrane.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing.

ŠOP SR, odbor environmentálnej výchovy, vzdelávanie a osvety

Pracovisko: Správa NP Malá Fatra