Nález zastreleného rysa ostrovida

Začiatkom februára organizovala Správa NP Malá Fatra monitoring veľkých šeliem v spolupráci s verejnosťou, odborníkmi na danú tému, ako aj zástupcami poľovných revírov.

Napriek zložitej situácii v súvislosti s pandémiou plánované úsilie zožalo úspech. Zapojil sa dostatočný počet záujemcov z okresov, čím bolo možné obsadiť potrebné transekty. Výsledkom monitoringu bol okrem iného aj fakt, že rys ostrovid (Lynx lynx) je najmenej početnou veľkou šelmou v Malej Fatre.

O nízkom stave populácie rysa má správa národného parku dlhodobo vedomosť, pričom do mozaiky poznatkov prispela ďalšia smutná udalosť.  

Dňa 6. 2. 2021 sme prijali emailom informáciu o náleze kadáveru mladého jedinca rysa ostrovida. Na základe oznámenia pracovníci správy národného parku vykonali obhliadku. Vzhľadom na skutočnosť, že telo uhynutého rysa sa nachádzalo v relatívne prehľadnom teréne (kde sa zrejme žiadny jedinec nerozhodne skonať)  a len niekoľko desiatok metrov od poľovníckeho posedu, obhliadka sa uskutočnila za súčinnosti Polície SR.

Na mieste bolo potvrdené, že ide o jedinca rysa ostrovida v čiastočnom rozklade. Telo uhynutého zvieraťa bolo následne podrobené veterinárnemu vyšetreniu. Pomocou röntgenu sa preukázala predtucha, že rys uhynul v dôsledku strelného poranenia. Pitva následne doložila, že strelné poranenie nebolo spôsobené krátkou guľovou zbraňou, ale brokovnicou.

Podľa doloženej veterinárnej správy bolo strelné poranenie letálne, rys po takomto zásahu nebol schopný unikať stovky metrov. Vzhľadom na lokalizáciu nálezu je zrejmé, že nešlo o nález postrieľaného jedinca, ktorý by prešiel na miesto nálezu z iného poľovného revíru.

Tento smutný prípad dokladuje totálne absentujúce povedomie človeka o význame predátorov v prírode.

Fotogaléria (pozor, niektoré fotografie nie sú vhodné pre citlivé osoby)