Monitoring netopierov v Malej Fatre

Zimné obdobie predstavuje dlhé a nepriaznivé časové obdobie, ktoré viacero druhov živočíchov trávi vo svojich zimných úkrytoch. Jednou takou skupinou živočíchov, ktoré zimné úkryty vyhľadávajú, sú aj netopiere. Uplynulá zima mala veľmi zaujímavý priebeh, teplé obdobie s minimom snehu vyvrcholilo koncom februára silnými mrazmi. Práve netopiere sú nútené zimu prečkať v skrýšach. Nedostatok potravy kompenzujú zásobami, ktoré nadobudli v priebehu teplého obdobia. Podzemné priestory, kde je celoročne vyrovnaná vlhkosť a teplota, sú pre tieto chránené druhy vhodným priestorom. Zaujímavosťou je, že niektoré druhy v rámci podzemných priestorov vyhľadávajú teplejšie, či iné druhy naopak chladnejšie časti. Pri vchodoch sa dajú vidieť večernice, v najteplejších častiach sú to podkováre, netopiere veľké a mnohé ďalšie.

​Čo sa týka Malej Fatry, tá nepredstavuje v rámci Slovenska žiadnu ,,podzemnú” veľmoc. Nachádza sa tu len niekoľko menších, ale pre toto územie významných zimovísk netopierov.

V uplynulých dňoch zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra ukončili každoročný zimný monitoring netopierov na ich zimoviskách. Táto zima síce neprekvapila množstvom snehu, ale počtom netopierov na zimoviskách, keďže tieto boli jedny z najvyšších.

Na území Malej Fatry sa pravidelne monitoruje 8 jaskýň, 3 umelé priestory (štôlne, tunel) a 1 priepasť. Najvýznamnejšími zimoviskami netopierov je Kraľoviansky starý tunel a Stratenská priepasť. Oba podzemné priestory sa od seba zásadne líšia. Jeden sa nachádza neďaleko rieky Váh, druhý vysoko v horách. Podobne na tom je aj druhové zloženie zimujúcich netopierov.

V Kraľovianskom tuneli je dominantný druh podkovár mal​ý​​. Počas tejto zimy v jeho priestoroch zimovalo až 77 jedincov, najviac zistených bolo v zime 2011-2012, kedy tu prezimovalo až 80 jedincov. Okrem podkovárov starý tunel na zimovanie využíva ešte ďalších 7 druhov netopierov.

​V​ Stratenskej priepasti ​je dominantný netopier veľký​, ktorý počas tejto zimy obýval podzemné priestory v počte 38 jedincov čo je maximum zistený od roku 2007​. ​Zaujímavá je jeho úplná absencia počas zimy 2012-2013. Priestory Stratenskej priepasti využíva na prezimovanie 8 druhov netopierov.​

Niektoré kontrolované jaskyne majú náročný podzemný priestor, pohyb v nich je výlučne ,,po štvornožky” po kolenách či plazením. Vždy nás veľmi udivuje ako dokážu aj niekoľko desiatok dlhú ,,plazivku” netopiere bez problémov prekonať a na jej konci v pohode prezimovať. Dôvodom je ich schopnosť ,,vidieť v tme”. Toto zabezpečuje echolokácia, čo je vlastne zachytávanie vydávaných zvukov špeciálnymi orgánmi na hlave netopiera. Podobne sa orientujú veľké morské živočíchy napr. veľryby a delfíny.

Niektoré druhy netopierov využívajú na zimovanie aj miesta v blízkosti ľudských obydlí – priestory pod strechou, atikové otvory na bytovkách a pod. V prípade, že idete zatepľovať bytovku, odporúčame sa poradiť s ľuďmi z ochrany prírody ohľadne ochrany týchto citlivých druhov zvierat.

Treba pripomenúť na záver, že netopiere nepatria síce medzi ,,sympatické” a oku sa lahodiace živočíchy, avšak pre svoju užitočnosť a apetít v podobe likvidácie veľkého množstva hmyzu patria medzi elitu.

Text a foto: Tomáš Flajs