Monitoring medveďa hnedého v Malej Fatre

Vodiaca samica v západnej časti územia. Foto: P. Drengubiak

ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra v spolupráci s občianskym združením Fatranský spolok, realizuje už 17. ročník tradičnej zoologickej aktivity – monitoring medveďa hnedého.

Niekoľko informácií z priebehu minulého ročníka si môžete prečítať v staršom príspevku. Širšie zhrnutie nájdete v zborníku Výskum a ochrana Malej Fatry, ktorý si môžete stiahnuť tu.

17. ročník tejto jedinečnej aktivity sa uskutoční v dňoch 7. – 9. júna 2019 so stretnutím vybraných uchádzačov na Správe NP Malá Fatra vo Varíne v piatok o 12.00 hodine. V prípade nepriaznivého počasia sa monitoring uskutoční v náhradnom termíne, 14. – 16. júna 2019, opäť so začiatkom v piatok o 12.00 hod.

Viac informácií ako aj prihlasovací formulár nájdete od včera na stránke Fatranského spolku.

Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie, kontaktujte riaditeľa Správy NP Malá Fatra na adrese michal.kalas@sopsr.sk .