Milé povinnosti našich orlíc

Kŕmenie mláďaťa na hniezde. Foto: Peter Kubík

Odbor strážnej služby vykonáva kontroly hniezdenia párov orla skalného (Aquila chrysaetos), ktorým sa začali rodičovské povinnosti.

Správa NP Malá Fatra eviduje vo svojej územnej pôsobnosti 6 párov tohto dravca. Na základe poznatkov z dlhodobého monitoringu, ako aj na základe aktuálne vykonávaných kontrol, v tohtoročnom hniezdnom období hniezdia 4 páry, ktorým sa v termíne od 1. do 20. mája liahli mláďatá, a preto ich momentálne zamestnáva zháňanie potravy a kŕmenie svojich potomkov. Prvý let mláďat by sa mal uskutočniť v termíne od 20. júla do 10. augusta, kedy dosiahnu fyzickú veľkosť svojich rodičov.

Text a foto: Peter Kubík