Medzinárodný deň biologickej diverzity – naša biodiverzita, naša potrava, naše zdravie

Medzinárodný deň biologickej diverzity – naša biodiverzita, naša potrava, naše zdravie

Medzinárodný deň biologickej diverzity (International Day for Biological Diversity) vyhlásila OSN v decembri 2000 na Valnom zhromaždení. Pamätným dňom (22. máj) sa stal deň schválenia definitívneho textu Dohovoru o biologickej biodiverzite (Convention for Biological Diversity) v kenskej metropole Nairobi.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity Sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite na rok 2019 vyhlásil tému „Naša biodiverzita, naša potrava, naše zdravie“.

ČO MÔŽETE UROBIŤ, ABY STE BOLI „KATALYZÁTOROM ZMENY“?

Tohtoročný Medzinárodný deň biologickej diverzity sa zameriava na biodiverzitu ako základ pre naše potraviny a zdravie a ako kľúčový katalyzátor transformácie potravinových systémov a zlepšovania ľudského blahobytu. Pridajte sa k oslavám, podniknite konkrétne kroky a buďte katalyzátorom, iniciátorom zmeny!

Nižšie je uvedený zoznam vecí, ktoré môžete urobiť pre zachovanie a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity pre vaše blaho:

  • Znížte spotrebu mäsa
  • Jedzte a nakupujte sezónne potraviny
  • Nakupujte miestne, lokálne potraviny
  • Znížte plytvanie potravinami
  • Kompostujte svoje potravinové zvyšky
  • Znížte balenie potravín použitím opakovane využiteľných vreciek (napríklad ušitých zo starých záclon) alebo opätovného používanie sklenených nádob
  • Vyvarujte sa používania jednorazových plastov, ako sú plastové slamky, kávové poháriky, príbory, alebo plastové fľaše na vodu
  • Podporujte a propagujte miestnu a pôvodnú biodiverzitu pre potraviny a výživu

Viac informácií si prečítajte v tlačovej správe Štátnej ochrany prírody SR – http://www.sopsr.sk/web/?cl=20497

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety

Zdroje:

https://www.cbd.int/idb/2019/

https://www.cbd.int/idb/2019/celebrations