Manažmentové opatrenia v Zázrivej

Manažmentové opatrenia sú dôležitou súčasťou práce každej organizačnej jednotky ŠOP SR. Slúžia na zlepšenia nepriaznivého stavu chránených a ohrozených druhov a biotopov.

Správa NP Malá Fatra každoročne vykonáva manažmenty na viacerých lokalitách.

Tento rok sa, v spolupráci s občianskym združením Fatranský spolok a po dlhšej dobe bez zásahu, uskutočnilo vykosenie a vyhrabanie malej časti genofondovej plochy Plešivá, nachádzajúcej sa v rovnomennej osade v k.ú. Zázrivá. Lokalita sa nachádza v ochrannom pásme NP Malá Fatra a je súčasťou ÚEV Zázrivské lazy.

Jedná sa o komplex lúk, lesíkov a mokradí s výskytom druhov a biotopov európskeho a národného významu (ľalia zlatohlavá, vachta trojlistá, zvonček hrubokoreňový, druhy z čeľade Orchidaceae a i.)


Aktivitu podporila Nadácia Kia Motors Slovakia zabezpečením účasti dobrovoľníkov, zamestnancov Kia Motors Slovakia.