Manažmentové opatrenia – Hýrovská slatina

Pohrabaná biomasa čakajúca na odnos, pohľad od záhradkárskej osady (Foto: Jozef Limánek)

Naši dobrovoľníci, zamestnanci zamestnanci Kia Motors Slovakia, ktorým patrí veľká vďaka. (Foto: Jozef Limánek).

Manažmentové opatrenia na Hýrovskej slatine

Správa NP Malá Fatra po štyroch rokoch bez zásahu realizovala manažmentové opatrenia na Hýrovskej slatine, genofondovej ploche v k.ú. obcí Mojšova Lúčka a Stráňavy v blízkosti Žiliny.

Vo štvrtok 11.10.2018 bola časť plochy pokosená strážcami NP Malá Fatra. Na nasledujúci deň bola biomasa za výraznej pomoci dobrovoľníkov z KIE pohrabaná a vynesená mimo záujmovej plochy.