Manažmentové opatrenia – CHA Hate

Zostáva už len ponosiť (Foto: Jozef Limánek)

Dňa 28.9.2018 pracovníci správy NP Malá Fatra realizovali manažmentové opatrenia v Chránenom areáli Hate, nachádzajúcom sa v Terchovej.

Každoročné kosenie, vyhrabanie a vynosenie biomasy mimo predmetné územie pomáha prežívať mnohým ohrozeným a vzácnym druhom rastlín. Akcie sa zúčastnili aj dobrovoľníci – zamestnanci Kia Motors Slovakia.