Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v Mojši

Bociany v Mojši majú parádny výhľad na Malú Fatru, foto: T. Flajs

Dnes (23.6.2020) sme na hniezde v obci Mojš uskutočnili krúžkovanie mláďat bociana bieleho. V minulom roku Správa NP Malá Fatra zrealizovala prekládku tohoto hniezda. 

Kedže hniezdo priebežne sledujú naši detskí spolupracovníci Julka Chytilová a Braňo Dominiak z Krúžku mladých ochrancov prírody (žiaci ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne), vedeli sme že na hniezde budú štyri mláďatá. 🙂

Celé krúžkovanie trvalo približne 10 minút, krúžky boli dopredu pripravené, aby sa minimalizoval stres rodičov aj mláďat. Počas krúžkovania samica krúžila nad hniezdom, ihneď po ukončení dosadla naspäť na hniezdo. Krúžky pre bociany sú veľké a odčítateľné ďalekohľadom, mláďatá dostali nasledovné čísla – V 2075, V 2076, V 2077, V 2078.  V budúcnosti ich tak bude možné identifikovať. Pozorovateľ môže čísla nahlásiť na Správu NP Mala Fatra (RNDr. Tomáš Flajs, tomas.flajs@sopsr.sk), alebo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko,  kontakty sú na stránke  http://www.vtaky.sk/stranka/53-Kruzkovanie.html 

Malým bocianikom sme vystavili aj “rodný list”, ktorý nám poskytol koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku Miroslav Fulín zo Základnej organizácie SZOPK Bocian. Krstnými rodičmi bocianov boli pán starosta Mojša pán Ing. Svetko, zoológ NP Malá Fatra Tomáš Flajs a obe deti z Krúžku mladých ochrancov prírody. Kedže nevieme určiť presne pohlavie mláďat, deti vymysleli po dve mená a Henri bude prípadne Henrieta. 🙂

Rodné listy bocianikov
Poďakovanie

Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc a spoluprácu, osobitne pánovi starostovi Mojša Ing. Štefanovi Svetkovi za zabezpečenie vysokozdvižnej plošiny.

Taktiež sa chceme osobitne poďakovať Zuzke Chytilovej z Foto svet detí  za fotodokumentáciu priebehu krúžkovania, ako aj samotného hniezdenia, viac fotiek nájdete v jej albume  –  https://www.facebook.com/npmalafatra/posts/1029218177475984

Fotogaléria

foto: Zuzana Chytilová, Foto svet detí