Kontroly dodržiavania jarných uzáver turistických chodníkov

Kontroly dodržiavania jarných uzáver turistických chodníkov

Počas uplynulých víkendov vykonali členovia Stráže prírody kontroly uzáver na chodníkoch na Veľkom Rozsutci, v Obšívanke aj v oblasti Vendovky.

Pri prvých dvoch uzavretých chodníkoch musí Správa NP konštatovať spokojnosť s pochopením návštevníkov chráneného územia v zmysle rešpektovania sezónnej uzávery chodníkov. Pri posledných dvoch kontrolách nebolo na Veľký Rozsutec zo smeru od Medziholia a Medzirozsutcov prešľapaný chodník, čo je jasný dôkaz pochopenia významu uzávery. Tento týždeň oficiálne končí obmedzenie vo forme prechodu osôb z okresu do okresu.  Správa národného parku očakáva zvýšený nápor na chránené územie,  ale pevne verí v porozumení u návštevníkov územia v zmysle dodržiavania Návštevného poriadku NP Malá Fatra.

Pri lokalite Vendovka – Malý Kriváň budú akcie organizované za účasti príslušníkov Polície, nakoľko si to vyžaduje situácia a v oblasti dochádza k hromadným porušeniam zákazov vjazdov motorovými vozidlami a ďalších predpisov, najmä v pohybe mimo vyznačený chodník na lyžiach.

S NP Malá Fatra

Fotogaléria