Kontrolná činnosť strážcov

Letná sezóna je za nami a je vhodné sa pár slovami k nej vrátiť.

Situácia, ktorá nastala s prebiehajúcou pandémiou nielen u nás, spôsobila nárast návštevnosti územia Malej Fatry. S tým súviseli aj opakované porušenia návštevného poriadku, najmä čo sa týka bivaku, nočných pochodov a pod. V tomto smere Správa NP Malá Fatra spolu s dobrovoľnými členmi Stráže prírody vykonala viacero kontrol v území. Výsledkom sú desiatky kontrolovaných osôb, udelených bolo viacero blokových pokút.

Medziholie je obľúbenou lokalitou na bivakovanie v rozpore s návštevným poriadkom.

Podľa návštevného poriadku sa v národnom parku môže bivakovať do vzdialenosti do 100 m od turistickej chaty (z dôvodu zabezpečenia menšieho rozptylu antropického tlaku). Žiaľ, realita je iná. Bežne boli postavené stany na vrchole Stohu, na Veľkom či Malom Rozsutci, na Malom Kriváni atď. Malá Fatra je od názvu malá, nedá sa ani nafúknuť, preto by bolo vhodné, aby sa návštevníci chovali v zmysle návštevného poriadku s vedomím, že v území majú domov aj vzácne druhy živočíchov, ktoré potrebujú mať aspoň v nočných hodinách od človeka pokoj.

Ďakujeme zodpovedným turistom, ktorí tieto obmedzenia rešpektujú.

Tomáš Flajs, Gabriela Kalašová