Kontrolná činnosť Správy NP Malá Fatra

Správa Národného parku Malá Fatra dlhodobo monitoruje nepovolené vjazdy najmä terénnych motoriek, štvorkoliek, snežných skútrov aj upravených terénnych vozidiel v Národnom parku aj v jeho ochrannom pásme.
O neprispôsobivých jazdcoch Správu NP často informujú aj turisti, poľovníci či členovia urbárov, najviac problémové oblasti sú sledované aj fototechnikou. Samotným jazdením dochádza nielen ku plašeniu živočíchov, poškodzovaniu rastlín či pôdneho krytu, spôsobuje aj zvýšenú eróziu či môžu byť ohrozené aj zdroje pitnej vody. V neposlednom rade treba upozorniť na zvýšené riziko stretu a možného zranenia turistu takýmito vozidlami na turistickom chodníku.
Počas roka 2019 bolo vykonaných viacero kontrol aj s príslušníkmi Policajných zborov v okresoch DK, MT a ZA. Výsledkom je zastavených a kontrolovaných viacero jazdcov v chránenom území. Je nutné pripomenúť, že páchateľom takýchto trestných činov môže súd uložiť nielen peňažný trest, ale aj prepadnutie veci, ktorá bola použitá na spáchanie trestného činu, teda samotného vozidla, dokonca udeliť aj trest odňatia slobody. K samotnému odňatiu vozidiel došlo pred niekoľkými dňami v okolí Terchovej, kde boli páchateľom odobraté 2 terénne motorky a 2 štvorkolky, taktiež v oblasti Šútova, kde bola odobraná 1 motorka.
V apríli tohto roku vznikli špecializované útvary environmentálnej polície, ktoré intenzívne spolupracujú so Správou NP Malá Fatra pri prevencii a odstraňovaní týchto negatívnych aktivít v chránenom území. Správa NP Malá Fatra vyvinie ešte väčšie úsilie na úplnú elimináciu nepovolených vjazdov do chráneného územia.

Fotogaléria