Kontrola tokanísk hlucháňa hôrneho

Správa NP Malá Fatra zabezpečuje v jarnom období, okrem iných kontrol vzácnych druhov živočíchov a rastlín, aj kontroly tokanísk hlucháňa hôrneho.

Jeho stavy sú veľmi nízke, tokaniská v území sa dajú zrátať na prstoch jednej ruky. Monitoring tokanísk sa vykonáva na základe fyzických kontrol, ale aj za pomoci fotopascí. Tieto sú inštalované v priestore tak, aby bol zachytený tok, počet tokajúcich jedincov ako aj širšie okolie lokality s dôrazom na možnosť zistenia výskytu aj ďalších druhov živočíchov ako napr. šelmy, iné druhy vtákov, ale aj diviačej zveri či pohyb osôb.

Príčin zníženia populácie na kritickú úroveň je viacero. Patria tu napr. najmä strata  biotopu vďaka ťažbe v starých lesoch, pohyb (lyžovanie) mimo vyznačené plochy, v menšej miere nárast diviačej zveri, líšok, nezákonný lov a pod.

Na tokanisku vo východnej časti územia umiestnila Správa NP Malá Fatra dve fotopasce.

Pri ich kontrole nás čakalo nepríjemné prekvapenie. Fotopasce neboli síce ukradnuté (sú opatrené GPS lokátorom), ale pamäťové karty boli zmazané a zamknuté pre ďalšie zapisovanie údajov. Vymazané údaje sa však podarilo úspešne obnoviť a zistili sa zaujímavé veci.

Dňa 10.5. v skorých ranných hodinách zaznamenala fotopasca osobu. Následne, o dva dni neskôr bolo s fotopascami manipulované a dáta boli vymazané. A to aj  napriek tomu, že v nich bola umiestnená vizitka zamestnanca Správy NP Malá Fatra.

Oveľa viac nás potešili raritné zábery tokajúceho hlucháňa, ktoré si môžete pozrieť vo videu. Znovu sa potvrdilo, že fotopasce sú výborným nástrojom pre neinvazívny monitoring živočíchov.

Z toho dôvodu prosíme verejnosť, pokiaľ v území nájde fotopascu, aby s ňu akýmikoľvek spôsobom nemanipulovali. Predstavuje totiž zdroj cenných poznatkov.

Tomáš Flajs, Gabriela Kalašová