Asi každý návštevník Malej Fatry si všimol, že na viacerých miestach, najmä v blízkosti potokov alebo na vrcholoch kopcov začínajú pribúdať kamenní mužíci.
V minulosti slúžili najmä ako značenie pre cestovateľov a pútnikov. Prakticky sa dajú nájsť po celom svete, treba si ale uvedomiť ich skutočný význam. Územie národného parku je pre turistov výborne značené, takže takéto ,,doplnkové” turistické značenie nie je vôbec potrebné. V súčasnej dobe stavanie mužíkov, či mohýl popri turistických chodníkoch je zlozvyk turistov a zneužívanie ich pôvodného skutočného významu. Skôr sa treba pozrieť na druhú stranu mince a porozmýšľať, či tým nejakému živému organizmu neuškodíme.
V prípade stavania mužíkov v blízkosti, resp. priamo vo vodných tokoch ohrozujeme často vzácne a ohrozené larvy hmyzu vyvíjajúceho sa práve pod skalou. Premiestnením skaly mimo vodné prostredie veľa takýchto organizmov hynie. Skalka v potoku môže slúžiť aj ako skrýša pre iné živočíchy, príp. vytvára v toku malú tichú časť mimo prúdu, ktorú s obľubou využívajú larvy, ryby a pod.

Na viacerých miestach v území – Šútovská dolina, Jánošíkové diery je výstavba až alarmujúca a prakticky sa mení tok miestneho potoka. Obe spomínané doliny sú súčasťami národných prírodných rezervácií kde je možný pohyb len po vyznačenom turistickom chodníku a podobné aktivity vo vodných tokoch či na ich brehoch sú zakázané.

Vyberaním priamo z turistického chodníka dochádza aj k jeho zvýšenej erózii a môže dôjsť aj ku zraneniu prechádzajúceho turistu.
Prosíme preto návštevníkov Malej Fatry, aby dbali nielen o svoje bezpečie ale prihliadali aj na obyvateľov národného parku.

Tomáš Flajs

ilustračné foto: pixabay