Jar očami botanika

Vstavač mužský (Orchis mascula) – bohatá skupinka, Dolná Tižina (foto Jozef Limánek)

Zo svojich pochôdzok v teréne pripravil náš botanik Jožko Limánek, malú fotoreportáž.

Pokochajte sa pohľadmi na nádhernú flóru Malej Fatry. 🙂