Hlasovanie o najkrajší výkres v Obecnej knižnici vo Varíne – vyhodnotenie

Výstava výtvarných prác žiakov pod názvom Ekoplagátik  bola nainštalovaná v Obecnej knižnici vo Varíne ako sprievodná akcia 16. ročníka Ekoplagátu –  medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov s tematikou ochrany prírody a  životného prostredia. Návštevníci knižnice si ju mohli pozrieť v čase od 19.12.2023 do 31.1.2024 a zároveň zahlasovať o „Najkrajší plagát“.

Do hlasovania sa zapojilo celkovo 74 účastníkov.

Z vystavených plagátov sa návštevníkom knižnice najviac páčili nasledovné plagáty:

  1. miesto – Plagát s číslom 8 od:  Lilien Kvačkajová , ZŠ s MŠ  Varín , ktorý získal 10 hlasov
  2. miesto – Plagát s číslom 6 od: Vanessa Staňová, ZŠ s MŠ Lutiše, ktorý získal 8 hlasov
  3. miesto – Plagát s číslom 86 od: Janka Štafenová, ZŠ s MŠ Varín, ktorý získal 7 hlasov

 

Všetky hlasy boli zaradené do žrebovania o vecnú cenu.

Cenu získava Kristína Kudelčíková. Víťazku budeme kontaktovať.

Všetkým zainteresovaným ďakujeme za spoluprácu a víťazom srdečne gratulujeme.