Deň otvorených dverí na našej správe.

V prvom rade sa chceme poďakovať za prejavený záujem z Vašej strany o tému ochrany prírody a za osobné stretnutia počas včerajšieho Dňa otvorených dverí na našej správe vo Varíne.

Takisto veľká vďaka patrí aj našim kolegom lesníkom, botanikom, zoológom a strážcovi prírody, ktorí si aj tento rok našli popri každodenných pracovných činnostiach čas na odprezentovanie zaujímavosti o Národnom parku Malá Fatra a praktických skúseností v oblasti ochrany prírody ako aj na “outdoorové aktivity” zamerané na rozvoj zmyslov. Počasie sa vydarilo a tak sa časť programu mohla odohrávať priamo v našej záhrade na čerstvom vzduchu.

Dúfame, že ste sa s našimi kolegami zabavili a niektorých z Vás sme aj inšpirovali pre ďalšie štúdium v oblasti prírodných vied.

Celkovo sme na správe privítali 170 žiakov a študentov zo škôl: Základná škola s materskou školou Adama Františka Kollára, Terchová – Ústredie, Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše , Spojená škola Belá, Gymnázium Veľká Okružná Žilina a  Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.

Tešíme sa na opätovné stretnutia či už na ďalšom ročníku Dňa otvorených dverí alebo aj na iných spoločných akciách.

 

Text a fotografie: pracovníci environmentálnej výchovy Správy NP Malá Fatra