Deň otvorených dverí 2023

Správa Národného parku Malá Fatra (Správa NP MF) Vás pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku
p o z ý v a  n a
„Deň otvorených dverí“,
ktorý sa uskutoční dňa 7. novembra 2023 v priestoroch Správy NP MF vo Varíne v čase od 9:00 do 13:00 hod formou 45 minútových prednášok pre vopred prihlásené kolektívy.

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl (ZŠ) a pre študentov stredných škôl (SŠ) je pripravený cyklus prednášok s odbornými pracovníkmi a strážcami národného parku na témy:

2.stupeň ZŠ:

  • Sme stále pri zmysloch ?  (5.- 6.ročník) – prednáška spojená s aktivitami zameranými na zmysly, pomocou ktorých bude deťom vysvetlená echolokácia; v prípade priaznivého počasia sa tento program uskutoční v záhrade Správy NP Malá Fatra
  • Vtáčia kriminalita a práca strážcu v NP Malá Fatra (5.-6.ročník)
  • Bezpečný pohyb v NP Malá Fatra (7.-9.ročník)
  • Orchidey Malej Fatry (7.-9.ročník)

SŠ:

  • Vlci v Malej Fatre
  • Lesy Malej Fatry
  • Dôsledky masového turizmu na prírodu a ako sa správať zodpovedne v národnom parku.
  • Práca botanika v NP Malá Fatra

Prednášky Sme stále pri zmysloch ?, Vtáčia kriminalita a práca strážcu v NP Malá Fatra, Bezpečný pohyb v NP Malá Fatra, Lesy Malej Fatry budú realizované v rámci projektu “Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra” (ITMS2014+ kód: 310011CPM7), OPKŽP.

Prednášky budú prebiehať súbežne v dvoch zasadacích miestnostiach so začiatkom o 9:00, 10:00, 11:00 a 12:00 hod. Medzi prednáškami bude 15 minútová prestávka, počas ktorej máte možnosť si pozrieť výstavu o národných parkoch Slovenska inštalovanú vo vestibule správy.

Z organizačných dôvodov a pre veľký záujem počas minulých rokov sú prednášky limitované na jednu vyučovaciu hodinu (45 min) pre skupinu žiakov/študentov v zasadacej miestnosti s kapacitou 45 osôb, a v zasadacej miestnosti s kapacitou 20 osôb. Každá škola sa môže zúčastniť len na jednej prednáške. Za pochopenie ďakujeme. Prednášky nie sú spoplatnené.

Po prvotnom oslovení škôl sú momentálne (k 23.10.2023) zarezervované nasledovné prednášky: Sme stále pri zmysloch ?, Vtáčia kriminalita a práca strážcu v NP Malá Fatra, Orchidey Malej Fatry, Vlci v Malej Fatre.

Svoju účasť na prednáške nám, prosím, záväzne telefonicky nahláste najneskôr do 3. novembra 2023 do 12:00 hod na nižšie uvedené telefónne čísla. Upozorňujeme, že po zarezervovaní všetkých prednášok bude nahlasovanie ukončené aj skôr.

Kontakt: Mgr. Alena Badurová – 0903 298 131, Mgr. Dana Repáňová – 0902 797 478
Na Vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne.