Deň otvorených dverí 2022

Správa Národného parku Malá Fatra (Správa NP MF) Vás pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku

p o z ý v a   n a
„Deň otvorených dverí“,

ktorý sa uskutoční dňa 8. novembra 2022 v priestoroch Správy NP MF vo Varíne v čase od 9:00 do 14:00 hod formou 45 minútových prednášok  pre vopred prihlásené kolektívy.

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl (ZŠ) a pre študentov stredných škôl (SŠ) je pripravený cyklus prednášok s odbornými pracovníkmi a strážcami národného parku na témy:

 2.stupeň ZŠ:

  • Ochrana prírody a turistické trasy v NP Malá Fatra.
  • Lesy v území NP Malá Fatra.
  • Vlci v Malej Fatre.
  • Vtáčia kriminalita a práca strážcu v NP Malá Fatra.
  • Činnosť botanika v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra.

SŠ:

  • Orchidey v NP Malej Fatry.
  • Moderné spôsoby monitoringu živočíchov v chránenom území.
  • Útoky medveďa hnedého na človeka NP Malá Fatra v rokoch 2000 – 2021.
  • Dôsledky masového turizmu na prírodu a ako sa správať zodpovedne v národnom parku.
  • Reforma národných parkov a osobitosti NP Malá Fatra.

Prednášky budú prebiehať súbežne v dvoch zasadacích miestnostiach so začiatkom o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00. hod. Medzi prednáškami bude 15 minútová prestávka, počas ktorej máte možnosť si pozrieť výstavu o národných parkoch Slovenska inštalovanú vo vestibule správy.

Z organizačných dôvodov a pre veľký záujem počas minulých rokov sú prednášky limitované na jednu vyučovaciu hodinu (45 min) pre skupinu žiakov/študentov v zasadacej miestnosti s kapacitou 45 osôb, a v zasadacej miestnosti s kapacitou 30 osôb. Každá škola sa môže zúčastniť len na jednej prednáške. Za pochopenie ďakujeme. Prednášky nie sú spoplatnené.

Svoju účasť na prednáške nám, prosím, záväzne telefonicky nahláste najneskôr do 4. novembra 2022 do 12:00 hod na nižšie uvedené telefónne čísla. Upozorňujeme, že po zarezervovaní všetkých prednášok bude nahlasovanie ukončené aj skôr.

Kontakt: Ing. Anna Žideková – 0902 793 295, Mgr. Alena Badurová – 0903 298 131

Na Vašu návštevu sa teší kolektív pracovníkov Správy NP Malá Fatra vo Varíne.