Deň otvorených dverí 2019

Pri príležitosti Týždňa vedy a výskumu na Slovensku  sa v pondelok v priestoroch Správy NP MF  uskutočnil   „Deň otvorených dverí“.

Prebiehal formou 45 minútových prednášok s odbornými pracovníkmi a strážcami národného parku, v rámci ktorých sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o ich práci v teréne, o výskume a praktickej starostlivosti o živočíchy.

Témy prednášok boli nasledovné:

  • Rehabilitácia živočíchov, vtáčia kriminalita (P. Žídek)
  • Ochrana prírody v NP Malá Fatra (R. Tretiník)
  • Výskum medveďa hnedého v Malej Fatra (M. Kalaš)
  • VN Krpeľany – významné zimovisko vodného vtáctva (T. Flajs)
  • Činnosť botanika v NP Malá Fatra (J. Limánek)
  • Vlci v Malej Fatre (T. Flajs)
  • Činnosť lesníka v NP Malá Fatra (P.Cáder)
  • Činnosť zoológa v NP Malá Fatra (M. Hatala)

Celkovo sa zrealizovalo 8 prednášok, ktoré si vypočulo vyše 200 detí a mládeže.

Dňa otvorených dverí za zúčastnili nasledovné školy: ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, Základná škola Lutiše s Materskou školou Lutiše, Spojená škola, Žilina-Bytčica, Gymnázium, Hlinská, Žilina a Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline.

Tešíme sa na stretnutie o rok.