“Človek a príroda” v Martine

V nedeľu 9. septembra 2018 sa v čase od 10.00 do 16.00 uskutoční v Múzeu slovenskej dediny v lokalite Jahodnícke háje už 14. ročník podujatia Človek a príroda.

Na tomto podujatí nájdete aj náš infostánok.  Pre návštevníkov priblížime čo je to mokraď, aký je ich význam pre človeka, interaktívnou formou si predstavíme Ramsarské lokality na Slovensku. Zahráme sa aj mokraďové bingo, pri ktorom sa prenesieme do sveta živočíchov žijúcich v mokradiach. V bloku Spoznajme stopy živočíchov si ukážeme a naučíme sa spoznávať stopy a v dielničke si deti môžu vyrobiť malý atlas stôp.

Tešíme sa na stretnutie. 🙂

Stránka podujatia.

Udalosť na Facebooku.