Čistenie bocianieho hniezda v Rajeckých Tepliciach

Na podnet mesta Rajecké Teplice sa dňa 14. 3. 2019 realizovalo čistenie hniezda bociana bieleho v k.ú. Rajecké Teplice (ulica Osloboditeľov), umiestneného na stĺpe el. vedenia (NN) na hniezdnej podložke. Čistenie (úpravu) hniezda vykonali pracovníci Správy NP Malá Fatra (Ing. Martin Hatala a Ing. Pavol Žídek) v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a.s., Žilina, ktorá poskytla vysokozdvižnú plošinu s obsluhou.

Napriek tomu, že bocianie hniezdo je opäť pravidelne obsadzované bocianím párom (pred niekoľkými rokmi tu došlo k úhynu jedného dospelého bociana z rodičovského páru), v roku 2017 vyleteli z hniezda 4 mladé bociany a v roku 2018 3 mladé bociany, hniezdo po vyhniezdení zarastá trávou a bylinami, ktoré na jar po prílete bocianov sťažujú, resp. znemožňujú opätovné zahniezdenie. Z tohto dôvodu sa realizuje čistenie a úprava hniezda (v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a.s., Žilina išlo už o druhé čistenie), spočívajúce v odstránení trávneho a bylinného porastu aj s vrstvou vytvoreného humusu a čiastočnej úpravy priestoru hniezda (vytvorenie priehlbiny), čo umožní bocianom zahniezdiť.

Bociany biele v tomto období už postupne prilietajú na územie SR a v závislosti od priebehu počasia možno očakávať, že do tejto lokality priletia v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Tak ako každý rok pracovníci Správy NP Malá Fatra budú samozrejme sledovať priebeh hniezdenia i na tomto hniezde.

Ing. Martin Hatala

Fotogaléria