Blíži sa 5. ročník podujatia Mládež v horách

Už tento štvrtok a piatok, 11. a 12. júla 2019, sa bude konať  piaty ročník podujatia Mládež v horách. Aj Slovensko bude mať svoje zastúpenie na tejto medzinárodnej akcii.
Čo je to Mládež v horách

Mládež v horách (po anglicky Youth at the Top, skratka YaT) organizuje asociácia Alparc (Alpská sústava chránených území) a neziskovou organizáciou Educ´Alpes s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva.

Ide o medzinárodné podujatie s envirovýchovným konceptom, ktorého hlavným cieľom je vytrhnúť deti a mládež vo veku 6 až 26 rokov z virtuálneho sveta technológii a ukázať im čaro prírodného dedičstva bohatým zážitkovým programom. Hory potrebujú mladých ľudí, rovnako ako mladí ľudia potrebujú hory, aby nadobudli vzťah k prírode, dokázali si ju vážiť a chrániť a uvedomili si, že sme od nej závislí. Počas podujatia sa  symbolicky prekonávajú administratívne hranice a jazyková bariéra spojením krajín Álp a Karpát.

TOHTOROČNÁ TÉMA – MIESTNE PRÍBEHY, MÝTY A LEGENDY O HORÁCH

Hory boli vždy fascinujúce miesta. Sú rodiskom mnohých mysterióznych príbehov a zázrakov, ktoré vznikali pri hľadaní odpovedí o svete prírody. Tieto príbehy sú časťou Alpského a Karpatského dedičstva, počnúc od vytvorených rozprávok o horách až po objavy veľkých prieskumníkov dosahujúcich najvyššie vrcholy. Navyše, mýty a legendy nás odkazujú na naše prírodné prostredie, ktoré vytvára pocit blízkosti s prírodou.

Sú odovzdávané prostredníctvom rozprávania príbehov a inšpirujú budúce generácie, aby objavovali svet okolo seba. Horské mýty a legendy majú mnoho foriem, ako napríklad morálne príbehy, ktoré varujú pred hnevom bohov alebo fantázie o nadprirodzených bytostiach, ako sú horskí duchovia, draci, obri a čarodejníci. Mýty a legendy nás inšpirujú byť kreatívnymi a poskytujú nám pohľad na to, ako naši predkovia chápali svet. Presahujú hranice a spájajú nás so spoločnou horskou identitou. Tento druh tvorivosti a spojenia je základom pre spoluprácu.

 ZO SLOVENSKA ZA ŠTÁTNU OCHRANU PRÍRODY SR podujatie mládež v horách organizuje Správa Pieninského národného parku v  Červenom Kláštore, Správa Národného parku Malá Fatra  v Šútovskej doline a  Regionálne centrum ochrany prírody Prešov na Čergovských lúkach.

Správa NP Malá Fatra zrealizuje túto akciu na chate Vodopád a zúčastnia sa jej deti z krúžku mladých ochrancov prírody.

Viac informácii o podujatiach si pozrite na https://youth-at-the-top.org/en/events/carpathians

Oficiálna stránka Mládeže v horách https://www.youth-at-the-top.org

Spracovala:

Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety