Aktivity zvierat a pohyb ľudí v prírode

Rys ostrovid (Lynx lynx), Foto: RNDr. Tomáš Flajs

Od nedele 16.6.2024 sú opäť pre návštevníkov prístupné tri turistické chodníky, ktoré podliehajú každoročnej jarnej uzávere od 1. marca do 15. júna.

Turistické chodníky Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce, Obšívanka – Malé Nocľahy a Vendovka – Malý Kriváň sú v jarnom období uzavreté pre návštevníkov z dôvodu zachovania kľudovej zóny v období, kedy sa rodia a vyvádzajú mláďatá. Voľne žijúce živočíchy využívajú aktívne turistickú infraštruktúru na migráciu, a to najmä počas nočných hodín, kedy naopak ľudská aktivita výrazne klesá.

V roku 2020 pandémia COVID-19 spôsobila zavedenie lockdownov, ktoré zásadne ovplyvnili pohyb ľudí v krajine. Tieto opatrenia však neovplyvnili len ľudí, ale aj divokú faunu. Medzinárodná  štúdia publikovaná v časopise Nature Ecology & Evolution ukázala, že lockdowny poskytli unikátnu príležitosť na sledovanie zmien aktivít divokých zvierat. Do výskumu sa zapojili aj vedci z Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Prahe.

Cicavce žijúce v blízkosti ľudských sídiel sa počas lockdownov stali aktívnejšími a vykazovali väčšiu nočnú aktivitu v čase, keď aj ľudská aktivita dosahovala svoje vrcholy.  V Čechách bola monitorovaná aktivita cicavcov na viac ako 100 lokalitách, od Krkonôš a Jizerských hôr až po Beskydy.

Výsledky ukázali, že zvýšenie ľudskej aktivity viedlo k zvýšenej aktivite cicavcov, pričom niektoré druhy sa adaptovali na nočný spôsob života, čo poukazuje na to, aké dôležité je zachovanie pokoja v krajine aspoň počas nočných hodín.

 

Aj údaje z Malej Fatry poukazujú na to, že  dochádza k časovej synchronizácii ľudských aktivít a aktivít voľne žijúcich cicavcov, najmä v dopoludňajších a podvečerných hodinách. Ľudské aktivity, ako najmä turizmus, pochopiteľne prevažujú najmä v dennej dobe, pričom najvýraznejšie kulminujú v obedných hodinách. Naopak voľne žijúce cicavce sú najaktívnejšie v nočných a skorých ranných hodinách pričom  najvyššia miera aktivity cicavcov bola zaznamenaná okolo polnoci.

Grafické znázornenie ľudských aktivít a aktivity voľne žijúcich cicavcov počas 24 hodín.
           Kategória „antropické vplyvy“ zahŕňa zaznamenaných turistov, cyklistov psov a autá.

Tieto dáta poukazujú na dôležitosť minimalizácie ľudských aktivít v čase, keď sú zvieratá aktívne. Uvedené je premietnuté aj do návštevného poriadku národného parku, ktorý v rámci časových obmedzení usmerňuje návštevníkov do denných hodín. V neposlednom rade toto usmernenie minimalizuje riziko konfliktu s medveďom hnedým.

Spracovala: Ing. Gabriela Kalašová, krajinár

Zdroje:

Zimenová, D. (2021). Návštevnosť vo vzťahu k prezencii cicavcov na území NP Malá Fatra (Bakalárska práca). Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

https://www.selmy.cz/clanky/fotopasti-odhalily-rozdily-v-aktivite-zvirat-pred-lockdownem-v-jeho-prubehu/