Ako to vyzeralo na prvej botanickej exkurzii ?

V sobotu 1.j úna 2024 Správa NP Malá Fatra zorganizovala botanickú exkurziu pre verejnosť.

Po neistom počasí, kedy v noci pršalo, nás ráno privítalo slnečné počasie a pod Hotelom Bránica sme sa krátko po deviatej hodine stretli s účastníkmi exkurzie. Spolu s jedenástimi účastníkmi a dvoma psami sme prešli približne 6 km dlhý okruh po lúkach v blízkosti Malej Bránice. Botanici Správy NP Malá Fatra Mgr. Katarína Fričová a Mgr. Jozef Limánek, ktorí viedli exkurziu, postupne previedli účastníkov cez rôzne druhy biotopov.

Začali sme pri brehových porastoch s deväťsilmi, kde nám botanik demonštroval význam horských tokov a dôležitosť nezregulovaných brehov. Pri prechádzaní na lúku sme narazili na vysypaný biologický odpad zo záhrad, kde nám naši botanici vysvetlili riziko takýchto skládok, ktoré spočíva v šírení sa inváznych druhov, ktoré dokážu pri nekontrolovateľnom rozširovaní sa vytláčať naše pôvodné druhy bylín a drevín.  V rámci lúčnych biotopov, sme na mezofilných lúkach, t.j. stredne vlhkých, mohli pozorovať viaceré chránené druhy našich orchideí. Medzi prvými sme zahliadli pár ešte kvitnúcich jedincov vstavača mužského, ktorý patrí medzi najhojnejšie orchidey v kompetenčnom území NP Malá Fatra. Taktiež sme mali možnosť zahliadnuť práve rozkvitajúcu päťprstnicu obyčajnú, vďaka svojmu sfarbeniu nie príliš výrazný druh bradáčik vajcovolistý, oba poddruhy vstavačovec Fuchsovho – vstavačovec Fuchsov pravý aj vstavačovec Fuchsov Soóov. Pod lesným porastom na mieste, kde pomaly lúka zarastá drevinami sme spozorovali 4 jedince prilbovky bielej. Botanička Katka Fričová porozprávala účastníkom zaujímavosti o orchideách – prečo sú také vzácne, koľko ich máme na Slovensku a v kompetenčnom území Správy NP Malá Fatra, ako aj to, prečo napriek tomu, že sú schopné vyprodukovať až 3 milióny semien, všetky semená nie sú schopné vyklíčiť. O kúsok ďalej sme prešli na ďalšiu zaujímavú lokalitu, ktorou bola tentokrát mokraď, kde sa vo vetre kolísali stovky páperníkov. V stojatej mláčke sa nám ukázala aj kunka žltobruchá – druh žaby európskeho významu. Keď sme sa lepšie pozreli, tak sme uvideli aj vajíčka tohto druhu, ktoré bývajú prichytené o vegetáciu v mláke.

Naši botanici nás taktiež zaviedli na nízky kopec, ktorý sa vypínal nad lúkou. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že sa odlišuje od okolitého terénu. Na suchom vápenatom podklade rástli druhy ako luskáč lekársky, devätorník peniažtekový či veronika rakúska.

Pri prechode medzi lúkou a krovinami sa vypínalo aj pár jedincov ešte nerozkvitnutej ľalie zlatohlavej.

Na záver exkurzie sme si zabavili pri hľadaní vzácnej paprade – hadivky obyčajnej. Pár centimetrovú papraď bolo zo začiatku problém nájsť vo vysokom trávnatom podraste. Avšak spoločnými silami sa nám podarilo nájsť niekoľko jedincov tejto paprade, ktorá je zaradená v Červenom zozname výtrusných a kvitnúcich rastlín Slovenska medzi takmer ohrozené druhy. Pri hľadaní sa nám podarilo začuť aj ďalší druh európskeho významu, ohrozený vtáčí druh lúk a polí – chrapkáča poľného.

Účastníci exkurzie boli obdarovaní publikáciou „Ilustrovaný sprievodca biotopmi“, určovacími kľúčmi či hrou „Hľadaj dve rovnaké – les“.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili našej botanickej exkurzie. Veríme, že sa nabudúce stretneme v hojnejšom počte, aby ste spolu s nami mohli bližšie objavovať krásy Malej Fatry.