7. ročník zimného monitoringu šeliem

V januári 2022 sa v Malej Fatre uskutoční už 7. ročník zimného monitoringu šeliem.

Zimný monitoring veľkých šeliem je zameraný na zisťovanie výskytu a početnosti u vlka dravého, rysa ostrovida a mačky divej.  Hlavný termín na zimný monitoring je stanovený na 22.1.2022, v prípade nepriaznivého počasia je náhradný termín stanovený na 5.2.2022.

Z dôvodu pokračujúcej nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 sa v tomto ročníku zimného monitoringu neuskutočnia prednášky, ani spoločné stretnutie na Správe NP Malá Fatra. Nebude možné poskytnutie ubytovania, ani zabezpečenie rozvozu na lokality.

Monitoring prebehne len v teréne, formou prechádzania úsekov za účelom hľadania a zdokumentovania pobytových znakov veľkých šeliem (stopy, trus, príp. korisť). Po prihlásení sa a dohode s organizátormi, účastník dostane e-mailom pokyny ku prejdenej trase, mapu a formulár ku zapisovaniu pobytových znakov.

Bližšie informácie ako aj prihlasovací formulár,  nájdete tu – https://www.npmalafatra.sk/sprava-np/monitoring/zimny-monitoring-seliem/