Kontroly dodržiavania návštevného poriadku

Správa NP Malá Fatra bude počas letných mesiacov vykonávať kontroly lokalít, na ktorých dochádza k permanentnému porušovaniu návštevného poriadku, najmä čo sa týka zákazu bivakovania, resp.  voľného prespávania na hrebeni.

Uplynulý víkend boli vykonané kontroly v oblasti Suchého a Medziholia. Na lokalitách sa, žiaľ, potvrdilo porušenie pravidiel pohybu turistov vyplývajúcich z návštevného poriadku, išlo najmä o pohyb pred a po východe slnka, pohyb mimo vyznačené turistické chodníky ako aj samotné bivakovanie. Pri viacerých prípadoch boli udelené finančné sankcie. Je potrebné si uvedomiť, že územie Národného parku Malá Fatra má hustú sieť turistických chodníkov s výrazným počtom návštevníkov počas celého dňa.

Hrebeň Malej Fatry pôsobí v turistickej špičke ako promenáda v meste, v hospodárskych lesoch počas dňa neraz prebieha rušná hospodárska činnosť (pozn. v národných parkoch na Slovensku umožňuje legislatíva hospodárenie v lesoch s výnimkou rezervácií). Zvieratá sa prispôsobili návalu ľudí a ich aktivitám a fungujú takmer výlučne počas súmraku a noci v nádeji, že aspoň v tomto čase nájdu kľud.

Práve neskorý, či naopak veľmi skorý pohyb po území, voľné nepovolené bivakovanie, sa výraznou mierou podieľa na plašení zvierat, ale môže viesť aj k nebezpečným situáciám pri vodiacich medvediciach a pod.  Hovoria o tom aj bohaté skúsenosti zo 17tich ročníkov monitoringu medveda v MF, jeden zdokumentovaný príklad za všetky – https://www.facebook.com/groups/286717094065/permalink/10157614032254066/

Hrebeň Malej Fatry zdatný turista prejde za jeden, max dva dni, nachádzajú sa tu tri vysokohorské chaty, kde je možné prenocovať. Alternatív ako si užiť prírodu a zároveň neporušovať pravidlá je viac.

Treba zdôrazniť, že porušenie pravidiel sa v uplynulý víkend najviac dopustili turisti z Českej republiky. Žiadame preto návštevníkov NP Malá Fatra o dodržiavanie Návštevného poriadku, ktorý si môžete pozrieť a stiahnuť na tejto podstránke – https://www.npmalafatra.sk/navstevnici/navstevny-poriadok/

Text a foto: Tomáš Flajs