Po dlhej zime bez vtáčieho spevu je príchod jari a prílet sťahovavých druhov očakávanou udalosťou aj medzi širokou verejnosťou. V kalendári ochranárov sa nachádza 1. apríl ako Svetový deň vtáctva. Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ho slovenský prírodovedec Oto Hermann.

Viac informácií o tomto významnom dni nájdete v tlačovej správe Štátnej ochrany prírody SR.

Pri príležitosti Svetového dňa vtáctva sme v pondelok 1. apríla zrealizovali monitoring vtáctva vo Varínskom parku. Akcie sa zúčastnili deti zo ZŠ Varín spolu s p. učiteľkami Babišovou, Synákovou a s p. učiteľom Bublíkom.  Odborný výklad mal strážca zo Správy NP Malá Fatra Tomáš Flajs. Počas necelej hodinky sme pozorovali až 15 druhov vtákov.  Najvýznamnejším zisteným druhom je ďateľ hnedkavý. Vyskytuje sa v kultúrnej krajine v nížinách a pahorkatinách do 600 – 800m n.m. so solitérnymi stromami, stromoradiami, v stromovej vegetácii okolo potokov a riek, v záhradách, sadoch, viniciach aj v urbánnej krajine a pod. Veľmi často hniezdi v mestách a na dedinách. Populácia je pomerne stabilná, no jeho hustota je celkovo nízka. Dôležité je zachovávanie starých sadov, parkov, záhrad a pod. V okolí Malej Fatry bol okrem Varína pozorovaný v oblasti Strečna a Vrútok.

Počas akcie sme skontrolovali aj vtáčie búdky, ktoré sme spolu s deťmi osadili ešte na jeseň. Zistili sme že jedna búdka je pravdepodobne obsadená brhlíkom lesným. Akciu si zopakujeme o mesiac, kedy bude aktivita vtákov vyššia vzhľadom na potrebu kŕmenia mláďat. Tak budeme mať viac šancí spoznať obyvateľov všetkých vtáčích búdok.

Aj tieto pozorovania sú dôkazom, že v sídlach je veľmi dôležité zachovávať stromovú zeleň, napríklad v podobe parkov.  Stromy v sídlach plnia mnohé funkcie (dávajú nám kyslík, znižujú prašnosť, ochladzujú vzduch) a v neposlednom rade sú domovom pre našich vtáčích susedov.

Súpis pozorovaných druhov

 1. Ďateľ hnedkavý
 2. Žlna sivá
 3. Sýkorka belasá
 4. Pinka lesná
 5. Penica čiernohlavá
 6. Žltochvost domový
 7. Stehlík pestrý
 8. Drozd čierny
 9. Brhlík lesný
 10. Hrdlička záhradná
 11. Vrabec domový
 12. Ďateľ veľký
 13. Trasochvost biely
 14. Straka čiernozobá
 15. Lastovička domová (nežije v parku ale pozorovali sme jej prelet)