Rada NP Malá Fatra zasadala už 2.krát

Rada NP Malá Fatra zasadala už 2.krát

Dňa 25.01.2023 sa konalo na Správe NP Malá Fatra v poradí už II. zasadnutie Rady NP Malá Fatra. Hlavnou témou zasadnutia bola pripravovaná zonáciariešenie skialpinizmu v národnom parku. Tieto témy boli prezentované riaditeľkou a odborným zamestnancom Správy NP Malá Fatra.

V rámci zonácie sa opätovne vyzdvihla potreba predrokovania jej pracovného návrhu ako aj samotného programu starostlivosti o národný park s vlastníkmi súkromných pozemkov v národnom parku a to ešte pred predložením návrhu zonácie do oficiálneho pripomienkového konania.

Zasadnutie prebiehalo v priateľskej atmosfére, pričom sa konštruktívne diskutovalo v spomínaných oblastiach. Výsledky diskusie viedli k formovaniu budúcich plánov a aktivít Rady NP Malá Fatra.  Rada NP Malá Fatra sa na záver zasadnutia dohodla na opätovnom stretnutí o tri mesiace.

Text a fotografie: Správa NP Malá Fatra