Boboty

Boboty

Tiesňavy – Boboty – sedlo Vrchpodžiar – Štefanová – Tiesňavy

Ide o stredne náročnú trasu, ktorá vedie cez národnú prírodnú rezerváciu - Tiesňavy. Keďže táto trasa trvá len približne 3,5 hodiny, výlet je možné podniknúť aj v poobedňajších hodinách. Nástup začína na parkovisku v Tiesňavách vedľa hlavnej cesty, z ktorého prejdeme mostom ponad vodný tok Varínka na chodník značený zelenou značkou.

parkovisko v Tiesňavách

Chodník ihneď začína stúpať, pričom vchádzame do mladšieho lesného bukovo smrekového porastu. Po krátkom stúpaní vychádzame z lesa a dostávame sa na strmší kamenný svah, kde sa nám ponúka výhľad na skalnaté prevažne vápencové útvary Tiesňav.

výhľad na vápencové skaly Tiesňav

Možno tu zahliadnuť krúženie sokola myšiara (ľudovo nazývaného pustovka) alebo mnohí z nás ho poznajú aj pod názvom poštolka, čo je označenie pre tohto dravca v českom jazyku. Vysunuté skaly poskytujú vhodné podmienky pre rast horského rastlinstva ako je napríklad skalná ruža, či horec Clusiov.

skalná ruža (Jovibarba globifera)

horec Clusiov (Gentiana clusii)

borovica lesná (Pinus sylvestris) - pozostatok reliktných borín

Jeden úsek chodníka je zabezpečený reťazami pre ľahší výstup. Po cca 20 minútach opäť vchádzame do lesa a pokračujeme kľukatým chodníkom až na hrebeň Bobôt. Už na začiatku hrebeňa môžeme obdivovať krásy Vrátnej doliny a hlavného hrebeňa Malej Fatry s Veľkým Kriváňom, Chlebom, Poludňovým Grúňom a to priamo z chodníka.

výhľad na hlavný hrebeň Malej Fatry

Na exponovaných skalách južného svahu nájdeme kvitnúť okrem horca Clusiovho aj iné vzácne chránené druhy ako napr. poniklec slovenský a prvosienku holú a na vlhšej severnej strane svahu, kde les siaha až po hrebeň, aj soldanelku karpatskú.

odkvitnutý poniklec slovenský (Pulsatila slavica)

prvosienka holá (Primula auricula)

soldanelka karpatská (Soldanella carpatica)

Po polhodinovej chôdzi s miernym stúpaním a klesaním sa dostávame na východný koniec hrebeňa s panoramatickým výhľadom na Stoh, Veľký a Malý Rozsutec, Poludňové skaly a na lúky osady Štefanovej, ktorých trávy v jarnom až jesennom období spása stádo oviec.

výhľad na Veľký a Malý Rozsutec a Poludňové skaly

Z výhľadu pokračuje naša cesta smerom nadol serpentínovým chodníkom s prudším klesaním cez biotop bukového lesa. Po polhodine vychádzame z lesa do sedla Vrchpodžiar odkiaľ pokračujeme po náučnom chodníku značenom žltou značkou do osady Štefanová alebo chodníkom po modrej značke k hotelu Boboty.

sedlo Vrchpodžiar

Zo Štefanovej pokračujeme chodníkom po pravej strane cesty až k autobusovej zastávke Vrátna rázcestie. Od hotela Boboty sa dostaneme po asfaltovej ceste dlhej približne 300m na hlavnú cestu, kde sa napojíme na spomínaný chodník zo Štefanovej, ktorý vedie v týchto miestach popri Stohovom potoku. Z rázcestia postupujeme smerom doprava, späť do Tiesňav na východzie parkovisko. Pre tých, ktorí využijú autobusovú dopravu je možné nástup zahájiť z autobusovej zástavky na Vrátňanskej ceste v Terchovej a ukončiť v Štefanovej alebo na zástavke pod hotelom Boboty – Nový dvor.

Text a foto: Anna Balátová