Ponuka práce – účtovník/účtovníčka

Ponuka práce – účtovník/účtovníčka

PONUKA práce

pracovná pozícia: ÚČTOVNÍK / ÚČTOVNÍČKA

Správa Národného parku Malá Fatra  so sídlom vo Varíne

Hrnčiarska 197, 013 03  Varín, IČO: 54435340

Stiahni inzerát vo formáte PD

————————————————

Miesto výkonu práce: Varín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto): 692 € – 830,50 € / mesiac (v závislosti od počtu rokov praxe)

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

INFORMÁCIE o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • komplexné zabezpečovanie účtovníckych agend,
 • vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívou, sledovanie zmien a ich zapracovávanie do zverenej agendy,
 • zabezpečovanie obehu účtovných dokladov, kontroly formálnej správnosti a úplnosti účtovnej a daňovej evidencie v celom rozsahu finančného účtovníctva,
 • koordinácia a realizácia úloh pri zúčtovaní finančných vzťahov Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne so štátnym rozpočtom,
 • správa a aktualizácia súčinnosti databázy splatných pohľadávok Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v centrálnom registri splatných pohľadávok štátu,
 • zabezpečovanie administratívno-technických a podporných činností v oblasti financovania a účtovníctva v rámci projektov, v ktorých vystupuje Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne ako prijímateľ,
 • vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných výkazov, účtovných závierok vrátane príloh, daňových priznaní, hlásení a podkladov pre príslušné inštitúcie,
 • komunikácia s kontrolnými, daňovými a ostatnými inštitúciami.
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • možnosť priznania osobného príplatku (variabilnej zložky mzdy) k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh
 •  pružný pracovný čas
 • nemocenské počas práceneschopnosti priznané nad rámec zákona
 • pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Informácie o výberovom konaní:

Plánovaný nástup: ihneď alebo dohodou

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho uzatvorenia na dobu neurčitú.

POŽIADAVKY na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

úplné stredné vzdelanie

Ostatné znalosti:

Microsoft Office – pokročilý
účtovníctvo – pokročilý

Prax v oblasti vedenia účtovníctva pre príspevkové organizácie:

minimálne 3 roky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 • znalosť programu SAP výhodou,
 • prax s prácou v účtovnom systéme v module financie a účtovníctvo,
 • znalosť právnych predpisov v oblasti vedenia účtovníctva, daní a nakladania s verejnými prostriedkami, najmä zákona č. 431/2002 z. o účtovníctve a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a príslušných opatrení MF SR.
Zoznam potrebnej dokumentácie k žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o (najvyššom) dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1 mesiac)
Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne najneskôr dňa 31.05.2022 na adresu: Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03  Varín alebo na emailovú adresu : zuzana.dudasova@sopsr.sk

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti:

Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného pásma.

Kontaktné údaje:  

telefón: 0902 480 683

e-mail:  zuzana.dudasova@sopsr.sk

Vo Varíne, dňa 10.05.2022

gdpr-image
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.