Ornitologická exkurzia vo Varíne

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne pozýva všetkých záujemcov o prírodu na ornitologickú exkurziu zameranú na vtáctvo Malej Fatry.

Akcia sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa biologickej diverzity (22.5.) a Svetového dňa sťahovavého vtáctva (14.5.).

 

Čo vás čaká?

Dozviete, na základe hlasov vtákov, aké druhy tu žijú a dozviete sa aj veľa zaujímavých informácií o ich živote.

Naučíme vás, že pomocou aplikácie BirdNET v mobile si môžete sami určiť druh vtáka podľa hlasu.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=sk&gl=US

Taktiež vám ukážeme, ako nám vďaka ďalšej aplikácii  iNaturalist môžete pomôcť pri mapovaní biodiverzity.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android&hl=sk&gl=US

KDE?

Cieľom exkurzie bude cca 4km okruh po Jedľovine, viď mapka – https://sk.mapy.cz/s/dutapahego

KEDY?

Zraz účastníkov bude o 16:00 hod. na križovatke ulíc Starohradská a Pri železnej studničke  v smere na Jedľovinu (pri horárni p. Martoníka).

KTO?

Lektor:  zoológ Správy NP Malá Fatra RNDr. Tomáš Flajs

Upozornenie: V prípade výrazne nepriaznivého počasia sa akcia neuskutoční. Na základe aktuálnych predpovedí počasia to nepredpokladáme, informácie o jej prípadnom zrušení budú zverejnené na našej web stránke  a facebooku.

Bližšie informácie: Alena Badurová, alena.badurova@sopsr.sk, 0903 298 131