Národný park Malá Fatra oslavuje 35. výročie svojho vyhlásenia

Národný park Malá Fatra oslavuje 35. výročie svojho vyhlásenia

Karpaty tvoria akoby chrbtovú kosť strednej Európy. Tiahnu sa obrovským, približne 1500 kilometrovým oblúkom zo Slovenska až do Rumunska. V najzápadnejšej časti tohto pohoria leží jeden z deviatich slovenských národných parkov, Národný park Malá Fatra, tiež nazývaný oknom do Karpát, z ktorého môžete vidieť na Slovensku patriace medzi najkrajšie, oku lahodiace výhľady na krajinu a horskú scenériu.

Vlastné územie národného parku predstavuje geomorfologický podcelok Malej Fatry tzv. Krivánska Malá Fatra. Prírodné hodnoty tohto relatívne malého územia plne zodpovedajú definícii národného parku, za ktorý bolo v zmysle nariadenia vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra toto územie vyhlásené dňa 18. januára 1988 s účinnosťou od 1. apríla 1988. Rozloha vlastného územia národného parku, ktorú si zachoval do dnešnej doby, je 22 630 ha a jeho ochranné pásmo tvorí 23 262 ha. Zároveň boli týmto nariadením vyhlásené aj ďalšie štátne prírodné rezervácie (v súčasnosti klasifikované ako národné prírodné rezervácie alebo prírodné rezervácie).

Nenájdete tu žiadne vysokohorské štíty s ľadovcami, ale za to zdanlivo nekonečnú oblasť zelenajúcich sa údolí, zmiešaných lesov s prevažným zastúpením bukov, smreka a jedle a horských lúk, miestami prerušovaných hlbokými roklinami a previsnutými mohutnými skalnými bralami a útesmi. Značnú časť tejto krajiny formoval človek svojim spôsobom života v podobe extenzívneho poľnohospodárstva a pasenia dobytka. Tento spôsob života v minulosti prispel k biodiverzite lúčnych biotopov.

Geografická poloha pohoria Malá Fatra sa odzrkadľuje i na zložení a určitej osobitosti flóry a fauny. Podobne ako  miestna flóra, tak aj fauna je bohatá na vzácne, chránené a endemické druhy. Druhová rozmanitosť rastlín patrí v území pohoria Malá Fatra k najvyšším v rámci celých Karpát, mnohé druhy západokarpatskej fauny tu majú svoje okrajové lokality rozšírenia.

Bližšie informácie o flóre, faune a území Malej Fatry  nájdete na webovej stránke našej organizácie:  https://www.npmalafatra.sk/priroda/.

Zároveň si budeme počas celého roka pripomínať toto jedinečné územie a jeho význam rôznymi akciami pre školy, návštevníkov územia a verejnosť, o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

 

Text spracovala: Alena Badurová, NP Malá Fatra