Druhý ročník súťaže o sprevádzanú túru v NP Malá Fatra

Druhý ročník súťaže o sprevádzanú túru v NP Malá Fatra

Šafrany na Poludňovom Grúni (súťažná fotografia z roku 2018) Foto: Radek David

Milí návštevníci Národného parku Malá Fatra, nadchádzajúci sviatočný predĺžený víkend sľubuje pekné počasie a tak sa určite mnohí vyberiete načerpať sily do krásnej prírody Národného parku Malá Fatra. Nezabúdajte pri svojom pobyte rešpektovať návštevný poriadok národného parku, sezónne uzávery turistických chodníkov či lokality určené na lyžovanie.

Prečítajte si, prosím, v tejto súvislosti aj najnovší článok na portáli hiking.sk týkajúci sa problematiky jarných lyžovačiek v Malej Fatre, kde apelujeme na dodržiavanie návštevného poriadku.

https://skialp.hiking.sk/hk/ar/5608/np_mala_fatra_apeluje_na_lyziarov_aby_nerusili_zver.html

Lesy sú intenzívne zlyžované, v jednom prípade šla lyžiarska stopa asi 8 – 10 m od medvedieho brloha. Samice s malými mláďatami, ktoré sa v januári narodili, sa ešte dlho budú držať pri brlohu, až do začiatku mája. Vyrušené medvedice môžu potom mláďatá opustiť.  Pohyb mimo určené lokality však pôsobí stresujúco aj pre kurovité vtáky, ako je tetrov hoľniak.  Foto: M. Kalaš

Národný park ponúka množstvo zaujímavých turistických výletov aj mimo uzavreté chodníky, preto by sme ich chceli s vašou pomocou viac spropagovať.  Z toho dôvodu sme v dobe sezónnej uzávery turistických chodníkov pre Vás pripravili už druhý ročník súťaže o túru s pracovníkom Správy NP Malá Fatra.

V minulom roku sa súťaže zúčastnilo 12 turistov, ktorí zaslali 15 fotografií. Spomedzi nich bola vyžrebovaná výherkyňa Dominika, ktorá spolu s pracovníkom správy NP absolvovala turistiku spojenú s výkladom o území národného parku a o problematike ochrany prírody.  Spoločne navštívili Národnú prírodnú rezerváciu Šramková, kde boli vysvetlené a názorne ukázané princípy bezzásahového režimu.  Počas niekoľkohodinovej  turistiky bola prediskutovaná aj problematika ochrany a výskumu veľkých šeliem.

Cieľ súťaže:  Ukázať krásy Národného parku Malá Fatra s rešpektovaním návštevného poriadku a  sezónnych uzáver turistických chodníkov.

Čas trvania súťaže: Súťaž začína jej uverejnením a končí  15.6.2019 o 24:00 hod.

Podmienky účasti v súťaži:

  • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá zhotoví vlastnú autorskú fotografiu z turistiky v NP Malá Fatra (rešpektujúcej návštevný poriadok národného parku, najmä sezónnu uzáveru turistických chodníkov), uveďte prosím aj lokalitu, kde bola fotka urobená.
  • Fotografiu zašlite e-mailom na adresu gabriela.kalasova@sopsr.sk, v predmete e-mailu uveďte „Rešpektujem uzáveru”.
  • Fotografiu môžete zverejniť aj na sociálnych sieťach s hashtagom v tvare #respektujemuzaveru
  • Do súťaže sa každý môže zapojiť len s jednou fotografiou
  • Každý súťažiaci vyjadruje zaslaním fotografie súhlas na zverejnenie fotografie a svojho mena na internetových portáloch ŠOP SR a jej organizačných zložiek.
  • Celé podmienky súťaže nájdete v tomto súbore pdf

Výhra:  Spoločná túra v NP Malá Fatra s pracovníkom Správy NP Malá Fatra, ktorá bude spojená so zaujímavým rozprávaním o prírodných hodnotách národného parku. Termín a lokalitu si dohodne výherca spolu so Správou NP Malá Fatra po ukončení súťaže. Výherca sa zúčastní sprevádzanej túry na vlastnú zodpovednosť.

Výherca: Zo všetkých fotografií doručených e-mailom bude vyžrebovaný jeden výherca. Jeho meno bude zverejnené najneskôr do troch dní od uzávierky súťaže (do 18.6.2019) na stránke https://www.npmalafatra.sk/

Tešíme sa na Vaše fotografie.

Gabriela Kalašová

 

Fotogaléria 2018