Národný park

 Situačná mapa hraníc národného parku, ochranného pásma a maloplošných chránených území (kliknutím na obrázok ho zväčšíte).

 

Územie Krivánskej Malej Fatry bolo pre svoje prírodné hodnoty vyhlásené za národný park Nariadením vlády SSR č. 24/88 Zb. o Národnom parku Malá Fatra zo dňa 18. januára 1988. Pohyb návštevníkov po národnom parku upravuje zákon o ochrane prírody a návštevný poriadok.