Výukové programy pre školy

O programoch všeobecne platí:

  • realizujú sa najmä  priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra, podľa dohody aj vo vašej škole alebo v teréne
  • programy sa realizujú najmä v priebehu pracovných dní, v prípade záujmu aj cez víkendy
  • výukový program trvá od 60 min do 3 hod – v závislosti od vašich požiadaviek
  • optimálny počet detí na terénnom programe je 20 - 25 (1 trieda), v prípade väčšieho počtu detí sa vytvoria 2, prípadne viac skupín
  • doprava na výukové programy je individuálna
  • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity ŠkOP (škola zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií, prípadne nás vopred upozorní že takýto súhlas nemá)
  • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu  zabezpečuje škola (v zmysle §8 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole a i.)
  • programy v školskom roku 2017/2018 nie sú spoplatnené

Objednávanie výukových programov - aktivít sa uskutočňuje minimálne týždeň vopred:

  • telefonicky na čísle 041/507 14 13 
  • mailom na adrese skopvarin@sopsr.sk

Na stiahnutie: