12. ročník trienále EKOPLAGÁT´ 11

je venovaný  40.výročiu Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971)
 
Usporiadateľ:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra Varín

Karpatská iniciatíva pre mokrade (CWI)

Gestor:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spolupráca:

Považská galéria umenia v Žiline

Výstava:

3. november 2011 – 4. december 2011, Považská galéria umenia v Žiline

Termín uzávierky na zasielanie bol 30. september 2011

Účastníci:

profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie a inštitúcie a študenti umeleckých škôl

Počet zúčastnených autorov a plagátov:

Do 12 ročníka súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT 2011 bolo prihlásených celkovo 73 autorov so 180 plagátmi z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky.  Termín uzávierky bol do 30.9.2011, definitívna uzávierka  súťažnej prehliadky bola  dňa 5.10.2011. Plagáty, ktoré došli po tomto termíne neboli zaradené do súťaže a ani uverejnené v katalógu.  

Spomedzi všetkých došlých prihlásených prác výberová porota vybrala na zasadnutí dňa 5.10.2011 do súťažnej kolekcie tohoročného Ekoplagátu 125 plagátov od 62 autorov z 18 krajín.

Výsledky:

Medzinárodná porota (Mgr. Dana Doricová, Doc. Pavol Choma, Mgr. Milan Mazúr, Prof. Wladislav Pluta, Doc. Jan Rajlich ml.) udelila ceny v poradí nasledovne:

  • Hlavná cena  Grand Prix - KLEMENCOV Ilja , Litva za plagát: They Can Disappear, 2009
  • 1. cena - SAEEDI  Mehdi, Irán za plagát: Be Kind to All Animals, 2011
  • 2. cena  - HAŠČÁK Andrej, Slovensko za plagát: Stop Deforestation  , 2010
  • 3. cena  - CHEN Fang, USA za plagát: Happy New Year of the Tiger?, 2010
  • Cena CWI, Karpatskej iniciatívy pre mokrade – URBAŃCZYK Marcin, Poľsko za plagát: Peace for Environment, 2011

Čestné uznania poroty:

KORKUĆ Wojciech, Poľsko za plagát: Save Nature, 2010

SHIH Ling-Hung, Sophia, Taiwan za plagát: The Harmony between Human and Nature – Sole are our roots, 2010

 

Výsledky s náhľadmi plagátov si môžete pozrieť na tejto podstránke.
Fotogalériu zúčastnených plagátov nájdete na nasledovnej podstránke.

 

Medzinárodná porota na záver rokovania skonštatovala vyrovnanú úroveň medzinárodnej prehliadky, ocenila organizačnú prácu usporiadateľov a odporučila, aby sa v organizovaní medzinárodného trienále EKOPLAGÁTU pokračovalo aj naďalej. V kolekcii sa zišli obsahovo aj výtvarne kvalitné plagáty. Vyvážený súbor mapuje  súčasný vývoj v problematike ekológie i plagátu. Vyzývame a podporujeme organizátorov, aby naďalej pokračovali v tomto podujatí, ktoré má svoju dlhoročnú tradíciu a ohlas v medzinárodnom meradle. Trienále oslovuje nielen priaznivcov výtvarného umenia, ekológov, ale aj  širokú verejnosť. Dôležité je, že oslovuje aj mládež. Upriamuje ich pozornosť na pálčivé otázky ekológie a zapôsobí na ich myslenie, cítenie a konanie v budúcnosti.

 

V roku 2011 prebehlo aj internetové on-line hlasovanie o plagát, ktorý sa najviac páči verejnosti.

Výsledky internetového hlasovania nájdete v novinkách.

 

 

Dokumenty na stiahnutie / downloadable documents

Slovak/English version of the notice

Slovenskú verziu oznamu si môžete stiahnuť tu.

English version of the notice can be downloaded here.

Slovak/English version of the list of winners

Slovenskú verziu výsledkov si môžete stiahnuť tu.

English version of the list of winners can be downloaded here.

Katalóg 2011

Tu si môžete stiahnuť katalóg vystavovaných plagátov.

You can download the catalog of the exhibited posters.

 

Reklamní a mediálni partneri podujatia Ekoplagát 2011