Náučným chodníkom k Šútovskému vodopádu

Náučným chodníkom k Šútovskému vodopádu

V týchto sparných dňoch leta, určite každému príde vhod prechádzka v krásnej osviežujúco chladnej Šútovskej doline, ktorá sa nachádza v južných svahoch Národného parku Malá Fatra.

Šútovská dolina patrí nepochybne k tým najkrajším, ktoré sa na našom území nachádzajú Jedným z jej mnohých lákadiel je najväčší vodopád Malej Fatry, ktorého vody padajú z výšky až 38 metrov a nachádza sa v nadmorskej výške 822 m. n. m.

Pre náš tip na výlet sme vybrali práve túto dolinu, ktorou vedie i Náučný chodník Šútovská dolina so šiestimi informačnými tabuľami. Určite treba pripomenúť, že lesné porasty v takmer celej doline sú súčasťou Národnej prírodnej rezervácie (NPR) Šútovská dolina s 5. (najvyšším) stupňom ochrany.

Túra je nenáročná a zvládnu ju i najmenší turisti. Podľa turistického rázcestníka celá trasa k vodopádu sa dá prejsť za 1:20, preto je vhodná aj ako prechádzka pre rodiny s deťmi, stačí si zobrať pevnú obuv, náhradné oblečenie, tekutiny a samozrejme lekárničku.

Trasa začína v obci Šútovo časť Rieka, náš východiskový bod je vo výške 500 m. n. m., kde hneď za dedinou je Chata Fatranka s parkoviskom. Ďalej síce pokračuje asfaltová cesta do Šútovskej doliny, ale tá je len pre ubytovaných hostí a obsluhu  na druhej Chate Vodopád, ktorá je už v doline, preto je potrebné auto odstaviť na dolnom parkovisku za dedinou.

parkovisko na začiatku Šútovskej doliny

Hneď na parkovisku je úvodná tabuľa Náučného chodníka Šútovská dolina, kde sa dočítate základné informácie o národnom parku v slovenskom i anglickom jazyku a taktiež je tam základná charakteristika  náučného chodníka. Každý panel náučného chodníka má aj údaj, ako ďaleko je vzdialený od Šútovského vodopádu. Bližšie informácie si môžete pozrieť na stránke https://www.sutovo.sk/www.sutovo.sk/Vitajte.html

asfaltová cesta na začiatku Šútovskej doliny

Po vstupe do doliny chodník mierne stúpa asfaltovou cestou, po pravej strane tečie Šútovský potok a po oboch stranách ho lemujú zelené bučiny. Po asi 600 metroch dôjdeme k druhému panelu náučného chodníka, dozvieme sa v ňom o horských vodných tokoch, ich faune a flóre. Ďalej cesta pokračuje k Chate Vodopád, ktorá je v letnej sezóne otvorená a je v nej možnosť občerstvenia. Pri tejto chate končí asfaltová cesta. Zároveň tu nájdeme aj tretí panel, ktorý nás informuje o rastlinách a živočíchoch, vyskytujúcich a v tejto krásnej doline.

panel náučného chodníka

Postupne stúpame hrboľatým kamenným chodníkom až prídeme k hranici rezervácie NPR Šútovská dolina, ktorá pretína priamo turistický chodník a je označená hranolom, na ktorom je upevnený slovenský znak a označenie rezervácie. Odtiaľto platí najprísnejší 5. stupeň ochrany.

chodník k Šútovskému vodopádu

Ďalšie zastavenie náučného chodníka oboznamuje turistov o sústave chránených území členských krajín Európskej únie s názvom NATURA 2000. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre Európsku úniu ako celok.

Predposledným zastavením náučného chodníka je panel, ktorý podáva podrobné informácie o zložení lesov nielen teraz v súčasnosti v Šútovskej doline, ale aj o tom ako to bolo v minulosti.

Posledným šiestym zastavením je panel, ktorý informuje o neživej prírode z pohľadu geologického zloženia i hydrologických pomerov a klimatických vplyvov.

razcestník pri Šútovskom vodopáde

Pri tomto paneli je tiež turistický rázcestník. Pre tých fyzicky zdatnejších je tu možnosť oddýchnuť si pri vodopáde a pokračovať približne 1:25hod  prudko smerom hore na Mojžišové pramene (1140 m. n. m.), a odtiaľ za 1:20hod  na Chatu pod Chlebom (1423 m. n. m.) a na hlavný hrebeň Malej Fatry.

Šútovský vodopád

Pre nás je však náš cieľ - Šútovský vodopád – vzdialený od posledného panela náučného chodníka len 150 m. Mohutný a vodnatý je najmä v jarnom období.

 

Text a foto: Ing. Anna Dzivá