Júnová farebná hrebeňovka Malej Fatry

Júnová farebná hrebeňovka Malej Fatry

Ak je hlavný hrebeň v jesennom období vyhľadávaný najmä kvôli inverziám a priezračnému vzduchu, umožňujúcemu výhľady do veľkej vzdialenosti, tak hrebeňovka v júni napriami náš zrak o veľký kus bližšie – doslova pod vlastné nohy.

Málokto vie, že práve koncom júna v oblasti hlavného hrebeňa bohato kvitnú alpínske a subalpínske vápnomilné travinno - bylinné porasty, ktoré sú typickými travinnými biotopmi na vápencovom podloží, skalných terasách a bralách.

Ich súčasťou je klinček lesklý (Dianthus nitidus) – západokarpatský endemit a druh európskeho významu, plazivé vysokohorské kríčky a glaciálne relikty ako dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), vŕba sieťkovaná (Salix reticulata). Nezriedka môžeme v poraste objaviť aj kvitnúcu orchideu.

Tieto kvetnaté vysokohorské porasty môžeme nájsť všade tam, kde je vápencové podložie, v prípade Malej Fatry je to v zásade celá oblasť hlavného hrebeňa – napríklad Suchý, Biele Skaly, Chleb, Steny, Rozsutce, ale aj oblasť bočných hrebeňov – Kraviarske, či Osnica.

Nemusíme snáď upozorňovať návštevníkov, aby túto krásu obdivovali len z turistického chodníka. :-)

Gabriela Kalašová

 

dryádka osemlupienková

vŕba sieťkovaná