Jarná túra zaľadnenými Hornými Dierami

Jarná túra zaľadnenými Hornými Dierami

Skoré jarné obdobie, kedy sa v prírode začína pomaly všetko prebúdzať, patrí k tým najzaujímavejším. V dolinách a na zatienených svahoch ostáva ešte hrubá snehová pokrýva, ale na slnkom zaliatych južných expozíciach už cítiť nezadržateľný príchod jari. Počas čoraz dlhších jarných slenčných dní môžme počúvať spev rôzneho vtáctva a kde-tu už očakávame aj prvú jarnú kvetenu. Možnosť vychutnať si takéto zážitky je dobrým dôvodom na jarnú túru v prírode NP Malá Fatra. 

Ponúkame vám tip na peknú jarnú túru Hornými Dierami, v ktorých sa ešte môžeme pokochať krásnymi ľadovými útvarmi, ktoré sa tu počas zimy vytvorili.

Nesmieme však zabudnúť na vhodnú výzbroj, ktorou sú v tomto období mačky (stúpacie železá), turistický čakan a prípadne aj krátke lano (15 – 20 m) na priistenie. Pevná teplá obuv, vhodné oblečenie, termoska s čajom, náhradné rukavice a lekárnička by mali byť samozrejmosťou.

Túra začína v dedinke Štefanová (625 m n. m.) odkiaľ po žltej značke prídeme asi po pol hodine na sedlo Vrchpodžiar, odkiaľ zbehneme k potoku a napojíme sa na modrú značku, vedúcu do Horných dier. Hornými dierami prejdeme po rebríkoch Pod Pálenicu (900 m n. m.) za asi 45 min. a odtiaľ pokračujeme cez Tesnú Rizňu na lúčku Pod Tanečnicou (1186 m n. m.), približne ďalších 35 minút. Tu sa máme možnosť rozhodnúť. Tí zdatnejší môžu pokračovať ďalej do sedla Medzirozsutce (1200 m n. m.), odkiaľ sa dá v prípade dobrých podmienok „odskočiť“ na Malý Rozsutec (1343 m n. m.), a obísť masív Veľkého Rozsutca až do sedla Medziholie (1185 m n. m.), odkiaľ zbehneme späť do Štefanovej.

My vám odporúčame z Pod Tanečnice návrat síce kratšou cestou, ale možno zaujímavejšou, a to nedávno novo-vyznačeným chodníkom (zelená značka), vedúcim cez Staré diery. Ide o chodník, ktorým sa v minulosti obchádzala Tesná rizňa, v ktorej vtedy ešte neboli železné rebríky a kramle. S Pod Tanečnice zbehneme serpentínami v mladej smrečine na chodník vedúci popri potoku, do úzkej bočnej doliny, kde sa ešte čo-to zachovalo z pravekých pôvodných karpatských lesov. Popri potoku a na priľahlých svahoch, medzi štíhlymi bukmi, nájdeme aj jedle a javory horské. Chodník nás asi po 30 minútach vyvedie na rázcestie Pod Tesnou rizňou a ďalej Pod Pálenicu, kadiaľ sme stúpali hore. Odtiaľto budeme pokračovať po zelenej značke, chodníkom traverzujúcim bralnaté zalesnené svahy Poludňových skál, a zostúpime spať do sedla Vrchpodžiar (cca 30 min.)
Zo sedla Vrchpodžiar sme za 20 – 25 min. spať v Štefanovej, kde sme začínali túru.

Dĺžka celej trasy je približne 7,5 km s časovým trvaním 3,5 – 4 hod., podľa podmienok a vášho tempa.

Mapu trasy si môžete pozrieť aj na stránke turistických máp - https://mapy.hiking.sk/

O aktuálnych podmienkach sa prípadne informujte na Oblastnom stredisku Horskej záchrannej služby Malá Fatra (Vrátna č. 514, 01306 Terchová), tel.: 041/5695232, mobil: 0903/624028, e-mail: mfatra@hzs.sk

Poznámka: Tých, ktorí by mali chuť pokračovať zo sedla Medzirozsutce na Veľký Rozsutec (červená značka), upozorňujeme na každoročnú sezónnu uzáveru turistického chodníka z dôvodu ochrany vtáctva počas hniezdneho obdobia. Na túto túru si musíte počkať až do 16. júna, kedy sa končí sezónna uzávera chodníka. 

 

Prírodné zaujímavosti:

V skorom jarnom období, keď ešte nie je možné pozorovať rastlinstvo, je možné zamerať  svoju pozornosť na neživú prírodu. Kaňon Horné Diery je súčasťou krasovej a pseudokrasovej oblasti Malej Fatry. Územie je budované vápencovými horninami chočského príkrovu.  Eróznou činnosťou vody tu vznikli zaujímavé geomorfologické javy. Dierový potok v oblasti Horných Dier oddeľuje masív Veľkého a Malého Rozsutca, údolie má miestami charakter kaňona. V tiesňavách sú hojné vodopády, pereje a skalné útvary – tzv. obrie hrnce, ktoré vznikajú pôsobením vody.

 

Martin Hatala, Gabriela Kalašová