Orol krikľavý

Priame kontroly hniezd orlov krikľavých

Približne od 5-teho do 17-ho júla vykonávajú ornitológovia priame kontroly hniezd orlov krikľavých. Cieľom kontrol je zistiť úspešnosť hniezdenia, teda či sú na hniezde mláďatá a koľko ich je, odhadnúť príčinu prípadného neúspešného hniezdenia, okrúžkovať mláďatá, prípadne aj zaznamenať potravu na hniezde či odobrať vzorky na DNA analýzy z mláďat, posúdiť stabilitu hniezda a skontrolovať prípadné rušivé faktory na hniezdisku. Presné načasovanie kontrol na pomerne krátke obdobie je dôležité, aby boli mláďatá dostatočne veľké na okrúžkovanie a zároveň ešte dosť malé na to, aby sa pred ornitológom nesnažili z hniezda vyskočiť. Pre krúžkovanie orlov krikľavých je potrebné byť držiteľom Rozhodnutia o výnimke na krúžkovanie vtákov ako aj na manipuláciu s dravcami.

Krúžkovanie orlov je tradičnou metódou zisťovania ťahových ciest orlov, disperzie mláďat od „rodísk“ k vlastným miestam hniezdenia, ale aj zisťovaniu prežívania a príčin úmrtnosti orlov krikľavých. V súčasnosti sa používajú na označovanie aj plastové krúžky s alfanumerickým kódom, tzv. „odčítacie“ krúžky. Kód je na týchto krúžkoch oveľa vyšší a písmo kontrastnejšie, čo umožňuje kód odčítať aj na divo žijúcom orlovi v teréne. Hoci je krúžkovanie už len doplnkovou metódou k telemetrickému sledovaniu, ktoré prináša za kratší čas oveľa väčšie množstvá polohových dát, stále rozširuje naše poznatky. Práve používanie odčítacích krúžkov a rozmach pozorovacej a fotografickej optiky viedli k výraznému nárastu spätných hlásení krúžkovaných orlov.

U orla krikľavého je vyvinutý tzv. kainizmus, teda jav, keď krátko po vyliahnutí starší súrodenec napáda mladšieho, zraní ho a nepustí k potrave, čo napokon vedie k smrti mladšieho orlíčaťa. Preto u orla krikľavého úspešné hniezdenie väčšinou znamená len jedno mláďa a dve mláďatá, ako sme zistili, sa objavujú na Slovensku len asi v 4 % percentách úspešných hniezdení. Kainizmus výrazne obmedzuje reprodukčné schopnosti orlej populácie a druh pomalšie nahrádza straty.

Žiaľ, táto sezóna (rok 2016) nie je pre orly krikľavé úspešná, zo 7 sledovaných hniezdísk v oblasti pôsobnosti Správy Národného parku Malá Fatra v tento rok jeden pár zmizol úplne, 3 sú neúspešné, 2 úspešné (po jednom mláďati) a u jedného sa hniezdo zatiaľ nepodarilo dohľadať a priebeh hniezdenia nie je známy.

Okrúžkovaným orlom prajeme veľa nalietaných kilometrov a o pár rokov úspešné obhájenie vlastného hniezdiska.

Text: Ján Kicko

Foto: autor a Květa Kicková

Mláďa orla krikľavého vo veku asi 3,5 týždňa.

 

 

Mláďa vo veku asi 4,5 týždňa.

 

Mláďa označené farebným, tzv. odčítacím aj hliníkovým krúžkom.

 

Neúspešné hniezdo.

 

Pred manipuláciou s mláďaťom sa mu zakryje hlava sokoliarskou čiapočkou, mláďa sa ukľudní a okrúžkovanie je jednoduchšie.

 

Výstupy k hniezdam si vyžadujú potrebnú výstroj, silu aj skúsenosť lezca. Autor pri výstupe na hniezdo vo výške 29 m nad zemou.