Oslávili sme Deň 🌍 spolu s Vami

Sme radi, že sme sa pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa už desiatky rokov oslavuje 22.apríla, mohli v priebehu 16.-17. týždňa  stretnúť a spoločne si pripomenúť jeho význam s Vami:

 

Škôlkari a pani učiteľky z

prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho programu „Tajomstvo Lesa“, pričom sa deti dozvedeli, že les vypestovaný prírodou je veľká rodina, započúvali sa do zvukov lesa a na záver sa zahrali hru „Čo patrí a čo nepatrí do lesa“. Výchovno-vzdelávacím programom „Keď je krajina znečistená“ bola predstavená znečistená dedinka, kde žil strýko Ignác, ktorému deti pomocou rôznych aktivít, pomohli dedinku vyčistiť a naučili sa správne triediť odpad.

 

Zamestnanci skupiny SSE Holding, ktorí ste mali možnosť navštíviť našich zamestnancov v tzv. “envirostane“ v areáli SSE, a.s. v Žiline a dozvedieť sa od nich veľa zaujímavých informácii o slovenských národných parkoch prostredníctvom interaktívnej mapy a pobytových znakoch zvierat v prírode.

 

 

 

 

 

 

Žiaci a pani učiteľky zo

  • Základnej školy s materskou školou Žaškov
  • Spojenej školy internátnej Žilina

prostredníctvom odbornej prednášky nášho zoológa na tému „Činnosť strážcu prírody v národnom parku“ a „Život vlčích rodín v Národnom parku Malá Fatra“ u nás na správe.

 

Žiaci a pani učiteľky zo

prostredníctvom čistenia prírody v širšom okolí škôl, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra. Čistili sme priekopy okolo ciest, potoky, biokoridor, verejné priestranstvá v spomínaných obciach, pričom zvoz a likvidáciu vyzbieraného odpadu, ktorého nebolo málo, zabezpečili príslušné obecné úrady, za čo im ďakujeme.

Teší nás ochota miestnych samospráv a škôl spolupracovať a podieľať sa na prírode prospešných aktivitách.

Takisto chceme poďakovať MŽP SR za vrecia na odpad a rukavice a Nadácii Kia za poskytnuté občerstvenie vo forme ovocia, ktoré v pekný slnečný deň bolo príjemným osviežením.

Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a prajeme si, aby odpadu bolo z roka na rok menej, aby sme sa spolu stretávali na výchovno-vzdelávacích aktivitách v čistej prírode s voľne meandrujúcimi riekami, potokmi, bystrinami plných života.

 

Text: Ing. Anna Žideková

Foto: Zamestnanci Správy NP Malá Fatra