Ochrana prírody

Územie Malej Fatry bolo už od začiatku 19. storočia centrom záujmu prírodovedcov, ktorých fascinovala bohatosť a jedinečnosť druhového zloženia fauny a flóry. V súvislosti s prudkým nárastom civilizačných vplyvov na malofatranskú prírodu sa objavila nutnosť jej ochrany.  Po niekoľkoročnom úsilí bolo  3. 1. 1967 vydané opatrenie č. 22/1967 Komisie SNR pre školstvo a kultúru o zriadení Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malá Fatra. CHKO Malá Fatra bola nariadením vlády SSR č. 24 z 18. 1.1988 prekategorizovaná na národný park. Jeho rozloha, ktorú si zachoval do dnešnej doby, je 22 630 ha, rozloha ochranného pásma je 23 262 ha.

V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie (EÚ) v roku 2004 prevzala naša krajina aj príslušnú legislatívu v oblasti ochrany prírody. Ich súčasťou je sústava chránených území členských štátov EÚ s názvom NATURA 2000, ktorá predstavuje najhodnotnejšie prírodné dedičstvo významné z celoeurópskeho hľadiska. Krivánska Malá Fatra splnila kritéria zaradenia a v roku 2008 sa stala súčasťou tejto sústavy.