Zimné sčítanie vodného vtáctva

20.01.2015 21:48
Zimné sčítanie vodného vtáctva prebieha v celej Európe. Výsledkom sú počty zimujúcich jedincov na nezamrznutých tokoch či vodných nádržiach. Zimné sčítanie prebieha od októbra do apríla, najdôležitejším termínom sčítania je v mesiaci január, kedy sa Slovensko zapája do sčítania v rámci celej Európy. 
Na Slovensku má zimné sčítanie bohatú históriu. Počas každoročných sčítaní môžeme zistiť nárasty alebo poklesy jednotlivých vtáčích druhov, či zistiť vzácnych zimných hostí z ďalekého severu. 
V Malej Fatre sa monitoruje väčšina riečok či potôčikov, za výborne sčítané môžeme považovať riečku Zázrivku, Varínku, Váh, Oravu a niektoré ďalšie. Toky či vodné nádrže sa fyzicky prechádzajú, ďalekohľadmi a silnými monokulármi sa rátajú jednotlivé jedince či hľadajú vzácne druhy. 
Nepísaným pravidlom je, že čím silnejšia zima, tým viac vtáčích hostí z ďalekého severu. Medzi bežne pozorované druhy počas zimných sčítaní môžeme považovať  kačicu divú, chochlačky vrkočaté a sivé, potápky chochlaté, labute veľké, potápače veľké, lysky čierne, hlaholky severné, na riekach najmä vodnár potočný či rybárik riečny.

Tomáš Flajs
Foto: M.Kalaš