Zimné sčítanie vodného vtáctva

12.01.2016 08:44

Každý rok v polovici januára prebieha v celej Európe spoločné sčítanie vodných vtákov. Na našom území môžeme v termíne od 9. do 24. januára vidieť prechádzajúcich ornitológov pozdĺž vodných tokov či s ďalekohľadom v ruke postávať na brehoch vodných nádrží. Práve toto obdobie je typické pre vtáčích návštevníkov z ďalekého severu – chochlačky, hlaholky, potápače alebo vzácnejšie turpany, potáplice či mnohé ďalšie druhy. Práve pravidelným každoročným sčítaním počas dohodnutých termínov vedia ornitológovia zistiť v akom počte u nás vodné vtáky zimujú, prípadne akí vzácni hostia k nám doleteli. Je veľmi zaujímavé pozorovať prílety a trendy počas rôzne teplých zím. Chladná zima môže znamenať viac vzácnych hostí zo severu, ktorých tu dohnal chlad ďaleko od nášho územia. Naopak počas teplejšej zimy k nám vtáčí hostia doletia v menšom množstve. Typickým stálym ,,naším“ druhom je vodnár potočný, ktorý svojím správaním často popiera silu mrazivých dní. V rýchlo tečúcich potokoch či riečkach často aj počas silných mrazov veselo spieva a často sa ponára za potravou do chladnej vody. Keď vyššie časti tokov úplne zamrznú, vodnáre sa sťahujú dole tokom ku prvým rozmrznutým úsekom. Tu môžeme na krátkom úseku pozorovať hneď viacero jedincov, ktoré sa často naháňajú, spievajú a ponárajú za potravou do mrazivej vody. Ďalším typickým druhom našich tokov je rybárik riečny. Pri silných mrazivých zimách rybárik odlieta na juh, pričom vie zaletieť za teplom až do oblasti Stredomoria či na juhozápadné pobrežie Atlantiku. U nás cez zimu ostávajú väčšinou samce, ktoré robia len menšie prelety. Keď toky úplne zamrznú, pre vtáky to znamená väčšia námaha pri hľadaní potravy. Veľa rybárikov práve pri silných mrazoch uhynie pre nedostatok potravy. Pri teplejších zimách u nás druh ostáva a môžeme ho vidieť ako vysedáva na konároch nad vodou. Ak náhodou niekde na brehu rieky či vodnej nádrže uvidíte rátajúceho ornitológa, určite sa pri ňom na chvíľu zastavte. Určite Vám rád ukáže na hladine nejakého vzácneho hosťa z ďalekého severu či niečo zaujímavé porozpráva o operencoch.

Text a foto: Tomáš Flajs