Žilinskí študenti a ramsarské lokality

24.03.2014 00:00

Dve skupiny študentov z bilingválneho gymnázia v Žiline a skupina našich slovenských ramsarských lokalít sa v utorok – 18. marca „ stretli“ na Správe Národného parku Malá Fatra v programe Mokrade a Ramsarské lokality, ktorý Škola ochrany prírody ponúkla školám pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa vody (22.3.).

So študentmi sme sa pristavili aj pri našej novej výstave – „Tajomná dáma vôd – vydra riečna“ a ponúkli zopár možno aj nových a možno aj šokujúcich faktov zo života vydry riečnej.

Nasleduje krátky fotopríbeh o stretnutí študentov so slovenskými ramsarskými lokalitami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprv si študenti „pripravili“ svoje Slovensko Červená šnúrka je štátnou hranicou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridali mestá – ( farebná hrudka  je plastelína )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modré stužky z krepového papiera budú vodné toky...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...a takúto radosť z meandrujúcich vodných tokov raz budú mať aj vodohospodári

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodstvo je hotové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prichádzajú ramsarské lokality – zoznámte sa prosím – budú ich predstavovať zelené stužky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie dopadlo úspešne a hlavne k spokojnosti všetkých zúčastnených strán