Žaby opäť v pohybe

14.03.2017 08:54

Medzi každoročne opakajúce sa sa javy v prírode patrí aj jarná migrácia žiab. Tie tiahnu zo svojich zimovísk do najbližších mokradí, aby sa mohli rozmnožiť. Vytrvalo nasledujú svoje inštinkty od dávnych dôb, a nezastaví ich ani fekventovaná cesta. Tu hynú pod kolesami áut. Ich význam v prírode je nezastupiteľný, sú súčasťou potravného reťazca mnohých druhov vtákov, sami skonzumujú veľké množstvo hmyzu, či slimákov. Zároveň sú indikátormi kvality životného prostredia. V našej územnej pôsobnosti je jedným z kritických úsekov takmer 200 metrov dlhý úsek štátnej cesty zo Zázrivej do Párnice. Tu môžete každý rok vidieť pracovníkov správy národného parku, ako budujú zábrany pre žaby, ktoré pomáhajú sústrediť žaby na jedno miesto. S pomocou dobrovoľníkov sa potom prenášajú na druhú stranu cesty.

Pozrite si naše predchádzajúce články k téme:
https://www.npmalafatra.sk/news/zabrany-pre-zaby/
https://www.npmalafatra.sk/news/jarne-putovanie-ziab/
https://www.npmalafatra.sk/news/ohrozovane-obojzivelniky/